نیازهای لوازم خانگی

یخچال

خدیجه خانم خانمی 47 ساله دارای 2 فرزند یک دختر که ازدواج نموده و 1 پسر مجرد که با وی زندگی میکند. خدیجه خانم متاسفانه به دلیل اعتیاد از همسرش جدا شده مجبور است به دلیل تامین مخارج زندگی خودش برود سر کار حقوقش کفاف هزینه های زندگیشونو نمیده مدتی هم هست که یخچالشان خراب شده و توان خرید یخچال را ندارند .این نیاز را ثبت کردیم تا شاید بتونیم با کمک شما عزیزان یخچال کوچکی را برایشان تهیه کنیم .

مورد نیاز : 4789000 تومان -
اهدا خود کالا

یخچال

سکینه خانم 45 سال سن دارد و متاسفانه به دلیل اعتیاد همسرش مجبور به جدایی از وی شده است .این خانم همراه پسر 11 ساله اش زندگی میکند ولی حتی از امکانات اولیه زندگی مانند یخچال بهرمند نمی باشد.این نیاز را ثبت کردم تا به کمک شما نیکوکاران عزیز یخچال کوچکی را برای شان تهیه کنیم

مورد نیاز : 4900000 تومان -
اهدا خود کالا

تلویزیون

مرضیه خانم خانمی 45 ساله که به دلیل اعتیاد همسرش مجبور شد از او جدا بشه او 3 فرزند دارد او مجبوره برای بدست آوردن هزینه های زندگی سر کار بره با این همه مشکلات تلویزیون هم خراب شده وبچه ها مدام بهانه گیری میکنند .ما این نیاز را ثبت کردیم تا بتونیم با کمک شما عزیزان برایشان تلویزیون تهیه کنیم .

مورد نیاز : 3900000 تومان -
اهدا خود کالا

اجاق گاز

خانمی ۶۵ ساله دارای ۶ فرزند که متاسفانه همسرشان چند سالی است فوت شده، به همراه دخترش زندگی می کند. این مادر با آبرو در حالی که درآمد کافی برای گذراندن زندگی ساده خود را ندارد، مدتی است که اجاق گازشان هم خراب شده و برای پخت و پزهای روزانه با مشکل مواجه شده است. ما این نیاز را در اینجا ثبت کردیم تا با کمک شما عزیزان خیر بتوانیم رفع نیازی از مادری میانسال داشته باشیم.

مورد نیاز : 1380000 تومان -
اهدا خود کالا

ماشین لباسشویی

خانواده ای 3 نفره مادر خانواده به همراه 2 فرزند علی 15 ساله و مریم 13 ساله زندگی میکنند . مادر به دلیل اعتیاد شدید همسر از او جدا شده و هزینه های زندگیشان را از طریق نظافت منازل تامین میکند .مادر خانواده به دلیل کار کردن بیش از حد زانوهایش آب آورده دیگر توان شستن لباس با دست را ندارد .ماشین لباسشویی هم چند ماهی هست که خراب شده و قابل تعمیر هم نمیباشد . مادر هم به دلیل درد زانو هایش دیگر توان کارکردن را ندارد . این نیاز راثبت کردم تا شاید بتوانم با کمک شما خیرین عزیز برایشان ماشین لباسشویی تهیه کنیم .

مورد نیاز : 2310000 تومان -
اهدا خود کالا

یخچال

خانمی 38 ساله به همراه 4 فرزند سجاد 17 ساله ساجده 15 ساله جلال 14 ساله سینا 2/5 ساله زندگی میکنند. همسر شان مدتی است به دلیل اعتیاد شدید منزل را ترک نموده .تمام هزینه های زندگی به دوش خانم خانواده میباشد. در حال حاضر که هوا گرم شده این خانواده نیا ز به یخچال دارند .و لی با توجه به نامناسب بودن وضعیت معیشت جامعه تامین هزینه های زندگی مشکل شده . و توان خرید یخچال را ندارند . نیاز این خانواده به یخچال را ثبت کردم تا شاید بتوانم با کمک شما عزیزان یخچال کوچکی تهیه کنیم.

مورد نیاز : 4740000 تومان -
اهدا خود کالا

یخچال

خانمی 45 ساله به همراه دختر 17 ساله اش زند گی میکند .او به دلیل اعتیاد شدید همسرش به کریستال وشیشه مجبور به طلاق شد . از زمانی که جدا شده تمام هزینه های زندگی را باید به تنهایی تامین میکرد . تا قبل از کرونا وضعیت زندگی اش خوب بود ولی با اومدن بیماری کرونا بیکار شده که متاسفانه یخچالش هم خراب شده و قابل تعمیر نیست .او در حال حاضر نیاز به یخچال دارد .من نیاز به یخچال را ثبت کردم .تاشاید بتوانم با کمک شما عزیزان یخچال کوچکی تهیه کنیم .

مورد نیاز : 4380000 تومان -
اهدا خود کالا

نیاز به یخچال

خانمی 40 ساله به همراه همسر و دختر 17 ساله اش زندگی میکند . متاسفانه مادر خانواده به دلیل اعتیاد همسرش مجبور به طلاق شد . وهزینه های زندگیشو را از طریق کار نظافتی و مغز کردن پسته تامین میکند . در حال حاضر یخچال این خانواده خراب شده وتوان خرید یخچال جدید را ندارند . این نیاز به یخچال را ثبت کردم تا شاید بتوانم با کمک شما عزیزان یخچال تهیه کنیم .

مورد نیاز : 4720000 تومان -
اهدا خود کالا

بخاری

آقامحمد کارگر روز مزد که باحقوق اندک هزینه های مادربیمار خودرا می دهد و ار او نگهداری می‌کند وهمچنین بیشتر درآمد خودرا صرف هزینه های درمان چشم همسرش که نیاز به عمل قرنیه دارد می کند و در این اوضاع اقتصادی برای چند مورد وسیله نیازمند کمک است که در این فصل وسرما مهم ترین نیازشان تهیه بخاری می باشد

مورد نیاز : 1000000 تومان -
اهدا خود کالا

آبگرمکن

مادری با شصت سال سن که مبتلا به بیماری دیابت است و در حال حاضر از انسولین استفاده میکند و همسر ایشان چندین سال پیش به رحمت خدا رفته است . تنها منبع درآمدش یارانه و حقوق اندکی می باشد که از کمیته امداد دریافت می نماید. متاسفانه آبگرمکن پوسیده و دیگر قابل استفاده نمی باشد

مورد نیاز : 3486000 تومان -
اهدا خود کالا

بخاری

انسیه خانوم دارای سه فرزند و امورات زندگی را با یارانه معیشتی می‌گذراند وشدیدا نیازمند بخاری هستند

مورد نیاز : 1490000 تومان -
اهدا خود کالا

بخاری

آقا کارگر و دارای سه فرزند همسربیمار و کیست کلیه دارد تمام هزینه ها صرف دارو ودرمان خانم می‌شود و در حال حاضر به علت گذراندن مخارج سنگین درمانی دراین سرما توانایی تهیه بخاری ندارند و نیازمند یک بخاری می باشند

مورد نیاز : 1499000 تومان -
اهدا خود کالا

اجاق گاز

خانومی سرپرست خانوار که چندین سال است به همراه دو فرزندش با مادر خویش زندگی می کند . جدای از مشکلات رهن و اجاره کمبود وسایل اساسی زندگی یکی از مهمترین مشکلات این خانواده می باشد و در حال حاضر به علت خرابی گاز مجبور شدند از اجاقی که در تصویر مشاهده می کنید استفاده نمایند .

مورد نیاز : 2380000 تومان -
اهدا خود کالا

ماشین لباسشویی

خانم حیدری که تقریبا 9 سال است که همسرشان فوت کردند و او به همراه دخترش زندگی میکند متاسفانه او دچار سرطان سینه هستند . توان کار کردن را ندارند که بماند دیگر توان انجام بعضی از کارهای شخصی خودشان راهم ندارند متاسفانه ماشین لباسشویی ایشان چند ماهی است که خراب شده وقابل تعمیر هم نمیباشد .این نیاز را ثبت کردیم تا شاید با کمک شما عزیزان بتوانیم برای این مادر ماشین لباسشویی تهیه کنیم .

مورد نیاز : 3490000 تومان -
اهدا خود کالا

موتر کولر

کولر دست دوم بدون موتر تهیه کردن ولی توان خرید موتور کولر را ندارن.و در این هوای گرم نیاز شدید به کولر دارن

مورد نیاز : 1890000 تومان -
اهدا خود کالا