نیازهای بهداشت و درمان

نیازبه ارتودنسی

نیاز به ارتودنسی

مورد نیاز : 24428000 تومان -

عمل چشم

ابوالفضل شش سال داشته و از نعمت پدر محروم می باشد و متاسفانه پدرش به رحمت خدا رفته است ، اصالتا اهل بیرجند می باشد اما چندین وقت هست که عازم مشهد شده و در حاشیه شهر مشهد ( شهرک شهید باهنر -قلعه خیابان) زندگی می کنند ، متاسفانه چشم های ابوالفضل نیاز به عمل داشته و دارای انحراف چشم می باشد

مورد نیاز : 8000000 تومان -

فیزیوتراپی

نیاز به گفتار درمانی و فیزیوتراپی

مورد نیاز : 19700000 تومان -

عمل جراحی فک

ایشان به دلیل وجود قده در فک مجبور به عمل جراحی شدند که بعد از عمل فک و دندانهای ایشان به شدت به هم ریخته که موجب مشکل در جویدن غذا و تکلم پیدا کردند که نیاز ضروری به عمل جراحی فک و دندانپزشکی دارند و به دلیل عدم تمکن مالی وناتوان از عمل میباشند

مورد نیاز : 49800000 تومان -

دارو و درمان، اجاره و معیشت

به دلیل عدم تمکن مالی و تاخیر در درمان به موجب بیماری قند مجبور به قطع قسمت از پا شدند و هزینه های گزاف درمان علاوه بر کمک برادرشان که یک کارگر معمولی است بدهی های زیاد به بار گذاشت که هم اکنون چند ماه اجاره عقب افتاده و هزینه های پیش روی درمان و معیشت و بدهی فراوانبروی دست دارند

مورد نیاز : 49900000 تومان -