نیاز به تبلت

سمانه 34 ساله به همراه یک دختر12 و پسر 10 ساله به دلیل اعتیاد شدید همسر از او جدا شده وبه خانه پدرو مادرش پناه برده او به دلیل بالا بودن هزینه ها ونداشتن درآمد کافی توان تامین هزینه های زندگی را ندارد حالا که به دلیل کرونا مدارس فرزندان هم به صورت مجازی برگزار میشود درخواست تبلت برای فرزندانش را دارد این نیاز به تبلت را ثبت کردم تا شاید بتوانم با کمک شما عزیزان برای فرزندانمان تبلت تهیه کنیم .

نیاز به تبلت

روزها می گذ شت و من با یک همسر معتاد و دو فرزندم زندگی را سپری میکردیم . هروز یکی از همسایه ها از شوهرم شکایت میکرد که میادخونه ما وسایلمان را برمیداره .بچه هام میگفتند مامان وقتی میریم مدرسه بچه ها مارا مسخره میکنند میگن بابا ت دیونه .چون شوهرم لباسها شو برعکس میپوشید .لباس هاشو پاره میکرد وتو کوچه ها سرو صدا میکرد . بچه ها میگفتند اگر ما بابا نمیداشتیم چی میشد هیچی که برای ما نمیگیره نه اسباب بازی نه خوراکی تازه باید جلوی بقیه خجا لت هم بکشیم . ما دیگه از خونه بیرون نمیریم . هر طور بود بچه ها را آرام می کردم . یک روز وقتی از سر کار برگشتم همسرم وسایل خونه را آتش زده بود همسایه ها با کلانتری و آتش نشانی تماس گرفته بودند . کلانتری شوهرم را به بیمارستان ابن سینا منتقل کرد. من هم از ترس بچه ها رابرداشتم وبه خانه پدرم رفتم .پدرم هم زندگی خوبی نداره ولی تو هزینه های زندگی کمکم میکنه گذراندن زندگی برایم مشکل شده ولی خیالم راحت است که بچه هایم در امانن وقتی از سر کار برمیگردم ترس از آتش سوزی و دعوا ندارم .

مورد نیاز : 4000000 تومان -