نیاز به تبلت

نیاز به تبلت

خانمی 40 ساله به همراه دختر 12 ساله اش زندگی میکند .همسراو بعد از 5 ماه زندگی اورا طلاق میدهد ودوباره ازدواج میکند متاسفانه او باردار بود وبه تنهای فرزندش را به دنیا می آورد وبه تنهایی بزرگ میکند .مخارج زندگی را از طریق کار در منازل بدست می آورد . در حال حاضر به خا طر مجازی بودن کلاس ها فاطمه زهرا مجبوره از تبلت پسر دایی اش یا از تبلت دختر همسایه استفاده کند . نیاز به تبلت را برای این دخترمون ثبت کردیم تا شاید بتونیم با کمک شما عزیزان برای دخترمون تبلت تهیه کنیم .

نیاز به تبلت

امروز خانمی با در دست داشتن نامه ای از طرف امام جماعت در زد وارد اتاقم شد .او گفت به من گفتند بییام مرکز نیکوکاری شهید جهاندیده (من کمک میکنم) درست اومدم . آره بفرمایید کارتون چیه ؟ نامه را داد به من امام جماعت مسجد محله داخل نامه نوشته بودن که به مشکل این خانم رسیدگی کنیم .از او در مورد مشکلش سوال کردم . آهی کشید هما نطور که اشک در چشمانش جمع شده بود شروع کرد به صحبت کردن تقریبا 12 سال پیش وقتی باردار شدم . از همسرم جدا شدم ا لبته او منو طلاق داد .و رفت دوباره ازدواج کرد .چند ماهی گذ شت فاطمه زهرا بدنیا آمد از او خواستم به خاطر دخترش برگرده که دخترم بدون پدر نباشه من دخترم را با فحش و ناسزا از خونه اش بیرون کرد . از او خواستم حداقل بیاید که برای فاطمه زهرا شناسنامه بگیریم او هم گفت میام ولی به شرطی که بری و دیگه اینجا پیدا نشین . من هم قبول کردم که برای دخترم شناسنامه بگیرد و من به تنهایی دخترم را بزرگ کنم . رفتم خونه مادرم تا هم مادرم با من باشد که تنها نباشم هم اجاره خونه ندهم . روز ها فاطمه زهرا را میزاشتم پیش مادرم ومیرفتم سر کار هر طور که بود زندگی را پیش میبرم ولی در حال حاضر که مدارس به صورت مجازی برگزار میشه فاطمه زهرا نیاز به تبلت دارد حقوق من هم کفاف هزینه های زندگیمون را نمیده چه برسه که پس انداز کنم برای خرید تبلت