نیاز به جهیزیه

آقا یحیی 58 ساله 6 فرزند دارد که همه ی فرزندان را به خانه بخت فرستاده به جز آخرین دخترفاطمه که دیگر به دلیل کهولت سن توان کاری بیشتر را ندارد که بتواند برای فاطمه جهیزیه آماده کند و به خانه بخت بفرستد ،پدر فاطمه تعمیرگاه دوچرخه دارد و درآمد زیادی ندارد . و نگران است که اگر نتواند برای دخترش جهیزیه تهیه کند. زندگی دخترش بهم بریزد . امید است که بتوانیم با کمک شما عزیزان نگرانی این پدر زحمتکش را برطرف کنیم.

امروز هماهنگ کردیم برای بازدید یکی از مددجویان مرکز نیکوکاری شهید جهاندیده (سامانه من کمک میکنم ) بریم . به منزل آقا یحیی رفتیم . آقا یحیی پدر 58 ساله ای که دارای 6 فرزند هستند همه ی فرزندان ازدواج نمودند به جز فاطمه خانم ، و درحال حاضر تنها نگرانی و آرزوی آقا یحیی عروسی دخترش است . شغل آقا یحیی دوچرخه سازی است و درآمد زیادی ندارد . و از پس هزینه های زندگی به سختی برمی آید که هزینه جهیزیه فاطمه هم اضافه شده ،او تا زمانی که توان داشت هزینه ازدواج بچه ها را تامین کرد ولی در حال حاضر توان کار کردن را ندارد ،متاسفانه فرزندانش هم درآمدی ندارند که به پدر کمک کنند . فاطمه خانم از وقتی که فهمید پدرش به خاطر نداشتن هزینه جهزیه ناراحت است ، تصمیم گرفت که مدرسه نرود وسرکار برود و کمک حال پدر باشد .او میگفت من با حداقل جهیزیه هم میتونم زندگی ام را شروع کنم چون نمیخواهم پدرم به سختی بیافتد و یا من مجبور بشم به خاطر نداشتن جهیزیه از همسرم جدا بشوم.