نیاز به جهیزیه

خانم یوسفی به همراه همسر و3 فرزندش زندگی میکند .او چند سالی است که متوجه شده مبتلا به سرطان شده و باید جراحی و بعد شیمی درمانی شود . و هرچه پس انداز داشتند برای خرید جهزیه دخترش داشتند صرف هزینه درمان کردند .الان 4 سال است که دخترش عقد میباشد و توان خرید جهیزیه را ندارد و آرزو دارد که عروسی دخترش را ببیند .این نیاز به جهیزیه را ثبت کردم تا بتوانیم با کمک شما خیرین عزیز آرزوی این مادر را برآورده کنیم .

امروز با خبر شدیم که مادر یک خانواده از محله مرکز نیکوکاری شهید جهاندیده (سامانه من کمک میکنم) بیمار شدند تصمیم گرفتیم برای عیادت برویم . وقتی رسیدیم و از حال مادر باخبر شدیم .او میگفت من حالم خوب است و از بیماریش گله ای نداشت و حتی ازاو درمورد نیاز برای درمانش پرسیدم میگفت چیزی لازم ندارم و بیشتر درمورد فرزندانش صحبت میکرد و از همه بیشتر نگران دخترش آرزو بود ، آرزو دختر بزرگ خانواده است و 4 ساله که عقده ،و تمام پس انداز جهیزیه را برای درمان مادر استفاده کردند .خانم یوسفی میگفت :نمیتوانم ببینم دخترم با نداشتن جهیزیه به خانه بخت برود .و نگرانم که بیماری اجازه نده و دخترم را تو لباس عروسی ببینم . اشک از چشمان مادر جاری شد. به او گفتیم نگران نباشد ، ما تلاش میکنیم تا با کمک خیرین برای آرزو خانم جهیزیه تهیه کنیم .