هزینه ام آر آی

هزینه ام آر آی

مریم خانم دارای 2 فرزند میباشد و همسر وی به دلیل بیماری اعصاب و روان نمیتواند سرکار برود .و تامین هزینه های زندگی با خودش میباشد .و به دلیل کار نظافتی در منازل دچار کمر درد شدند و در حال حاضر دکتر برای ایشان ام آرآی تجویز کردن ولی ایشان به دلیل هزینه های بالا توان انجام ادامه درمان را ندارد. این نیاز را ثبت کردیم تا با کمک شما خیرین بزرگوار بتوانیم هزینه های درمان این مادر را تامین کنیم .

مریم خانم امروز به مرکز نیکوکاری شهید جهاندیده (سامانه من کمک میکنم) مراجعه نمودند . ایشان به همراه 2 فرزند و همسرش زندگی میکنند. او میگفت : همسرم تقریبا 4 سال است که از داربست افتادند وبه خاطر ضربه ای که به سرش خورد دچار مشکلات عصبی شدند و دیگر مثل سابق نمیتوانند سر کار بروند و از آن زمان به دلیل مشکلات معیشتی خودم هم سر کار بروم واز همون موقع به انجام کار نظافتی در منازل مشغول شدم و لی در حال حاضر به دلیل کمر دردهای شدید نمیتوانم سرکار بروم .پزشکان هم برای درمان کمرم دستور انجام ام آرآی را دادند .ولی من به خاطر اینکه سر کار نمیتوانم بروم نتوانستم درمانم را ادامه بدهم .

مورد نیاز : -110000 تومان -