هزینه درمان

متاسفانه آقای امیری چند ماهی است که متوجه شده دچار بیماری سرطان کبد و روده بزرگ شده و با انجام دادن مراحل درمان (شیمی درمانی) دیگر توان کار کردن را ندارد .او سه فرزند دارد . درد بیماری از یک طرف و هزنه های درمان و معیشت خانواده از طرف دیگر واقعا برایش سخت شده .و در حال حاضر از طریق یارانه ،معیشتی و کمک دوستان و خیرین میگذراند ولی برای ادامه درمان نیاز به کمک بیشتری دارد.این نیاز به درمان را ثبت کردم تا شاید بتوانیم با کمک شما خیرین در جهت تامین هزینه های درمان این پدر قدمی برداریم.

امروز آقای جوان به همراه همسرش به مرکز نیکوکاری شهید جهاندیده (سامانه من کمک میکنم) مراجعه کرد .او میگفت آدرس شما را از سایت کمک به نیازمندان پیدا کردم وامروز آمدم تا از شما برای ادامه درمانم کمک بگیرم .من پارسال بعد از اینکه کرونا گرفتم و بعد از خوب شدنم هنوز علائمی داشتم فکر میکردم شاید به خاطر کرونا باشد ولی بعد از آزمایشاتی که انجام دادم متوجه شدم که دچار سرطان کبد و روده بزرگ شدم . من در کارگاه ورق فروشی کارگری میکردم ،ولی بعد از انجام یک دوره درمان بدنم ضعیف شد و دیگر توان کار کردن را نداشتم ودیگر نرفتم .هزینه های زندگی و درمانم را از یارانه و پس اندازی که داشتم یا کمک بعضی از دوستان وآشنایان میگذراندم .ولی در حال حاضر کم آوردم و برای هزینه های ادامه درمانم دچار مشکل شدم چون در ماه دوبار شیمی درمانی میشوم و تامین هزینه اش برایم سخت شده . علی آقا دارای 2 فرزند 9 و 19 ساله میباشد .بچه ها درس میخوانند ،متاسفانه 5/1 ساله که متوجه شده دچار بیماری سرطان روده بزرگ شده و بعد از یک مدتی که از درمانش گذشته بود دیگه توان کار کردن را نداشت الان هم نمیتواند سر کار برود و برای هزینه های درمان دچار مشکل شدن .چون درآمدی ندارند و ودرآمدشان از طریق یارانه و کمک دوستان و آشنایان میباشد . این نیاز را ثبت کردم تا شاید بتوانیم با کمک شما خیران عزیز هزینه درمان پدرمان را تامین کنیم .

مورد نیاز : 0 تومان -