نیاز به کمک هزینه درمان

نیاز به کمک هزینه درمان

آقای محمدی به همراه همسر و 3 فرزندش زندگی میکنند .او تقریبا 6 ماه است که بیماریش پیشرفت کرده ودیگر توان کارکردن را ندارد .اوهزینه های زندگیش را از طریق کمکهای خیرین و یارانه میگذراند حالابا پیشرفت بیماریشون نیاز به دستگاه اکسیژن ساز هم دارند ولی توان خرید دستگاه را ندارد. این نیاز را ثبت کردیم تا شاید با کمک شما خیرین عزیز بتوانیم هزینه خرید دستگاه اکسیژن ساز را تامین کنیم.

امروز به منزل آقای محمدی یکی از مددجویان مرکز نیکوکاری شهید جهاندیده (سامانه من کمک میکنم) رفتیم برای عیادت چون ایشون به تازگی از بیمارستان مرخص شدند .آقای محمدی تقریبا 6 ماه است بعد از اینکه کرونا گرفتند دچار عفونت ریه شدند و اکسیژن کم می آورند و هر وقت حالش بد میشود به بیمارستان منتقل میشود. آقای محمدی در روستا زندگی میکند وبعضی اوقات زمان زیادی میبرد تا به بیمارستان برسند. یا اینکه شبها نمیتواند بخوابد وباید نشسته باشد چون نمیتواند براحتی نفس بکشد .دکتر تجویز کردند که اگر دستگاه اکسیژن ساز داشته باشند نیاز نیست مدام بیمارستان بروند.با مشکلات مالی که دارند توان خرید دستگاه را ندارند .

مورد نیاز : 13990000 تومان -