درمان دیابت

چند سالی هست که با بیماری دیابت دست و پنجه نرم می کند ،اقا رضا ۵۸ سال دارد و به‌ علت‌ مریضی‌ قند و سیاه‌ شدن‌ دو تا‌ از انگشت های پای چپ مدتی در بیمارستان‌ امام‌ رضا علیه السلام بستری شده است. پای‌ ایشان به‌ دستگاه‌ وکیوم‌ وصل‌ شده است تا چرک‌ عفونت‌ را بیرون بکشد وهر سه‌ روز یک مرتبه باید پانسمان و مقداری از وسایل درمانی او تعویض شود که هزینه‌ هر مرتبه آن پانصد هزارتومان‌‌‌ می شود

از شما نیک اندیشان گرامی خواهشمندیم ما را در کمک رسانی به این خانواده نیازمند یاری رسانید .

مورد نیاز : 1610000 تومان -