پک تحصیلی

پک تحصیلی

کودکان اکثرا این روزها در شور و هوای مهر، پدران و مادران خود را راهی خیابان ها کرده اند تا برای آنها کیف و لوازم التحریر خریداری نمایند اما ماه مهر برای مادران نیازمند و ایتام شادی که ندارد غم خرید لوازم التحریر و ثبت نام مدرسه هم به آن اضافه می شود. کودکانی که در تامین مایحتاج خود دچار مشکل هستند چه برسد به اینکه هیاهوی خرید ماه مهر را داشته باشند؛

مرکز نیکوکاری شهیدان دارایی و جهاندیده با برپایی کمپین لبخند مهر قصد دارد گوشه ای از مشکلات تحصیلی کودکان نیازمند حاشیه شهر را حل نماید و همانند همیشه کمک های خیرخواهانه شما گره گشا مشکلات تحصیلی این کودکان خواهد شد .

مورد نیاز : 149880000 تومان -