آزاد سازی زندانیان

آزاد سازی زندانیان

حضور هر یک از افراد خانواده ای در زندان می تواند اثرات بسیار زیانباری را روی خانواده ها ایجاد کند از جمله مشکلات معیشتی ، سکونت،تربیت فرزندان، که گاها همسر با توجه به شرایط بسیار سخت مجبور به طلاق می شود. ما در پویش مشهد مهربان دنبال آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد هستیم که به طور ناخواسته وارد یک مشکل اساسی قرار گرفته اند. جرم غیرعمد، جرمیست که وقوع آن بدون اراده مجرم بوده، اما به هر حال قانون را نقض کرده است و باید در زندان به سر ببرد.

معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد در اقدامی تحسین برانگیز چندین سال است که با حمایت شما خیرین عزیز اقدام به آزاد نمودن زندانیان جرائم غیر عمد نموده است و الحمدلله تعداد زیادی از طریق پویش مشهد مهربان به آغوش گرم خانواده بازگشته اند .بازگشتی که شروع دوباره یک زندگی بوده است . شما خیرین عزیز می توانید مبالغ دلخواه خود را جهت آزادی زندانیان جرایم غیر عمد از طریق وب سایت من کمک میکنم پرداخت نمائید .

مورد نیاز : 99780000 تومان -