نیاز به جراحی

نیاز به جراحی

مونا جان با پدر و مادر و خواهر و برادرش زندگی میکند .او از کودکی دچارکف پای صاف بود ولی هیچ پزشکی متوجه نشده بود .تا اینکه در 6 سالگی متوجه شدند و باید کفش طبی میگرفتن ولی چون پدرش کارگره و هزینه کافی نداشتند، پیگیر نشدند و متاسفانه حالا که دکتر بردند ،پزشک ها تشخیص دادند که باید جراحی شود ولی متاسفانه هزینه جراحی را ندارند. این نیازرا ثبت کردم تا با کمک شما خیرین عزیز بتوانیم هزینه جراحی دختر گلمان را تامین کنیم .

خانم صادقی یکی از مددجویان مرکز نیکوکاری شهید جهاندیده(سامانه من کمک میکنم) هستند .ایشان جهت دریافت کمک هزینه درمان دخترشان به مرکز مراجعه نمودند . او میگفت من 3 فرزند دارم مونا 10 سالش است و از بچگی دچار این مشکل بود.چند بار دکتر بردم تشخیص ندادند و من هم چون مشکل مالی داشتم دیگر نتوانستم پیگیرشوم .که مشکل دخترمون چیه ،تا اینکه من از طرف مسجد به یک گروه پزشکی جهادی معرفی شدم اونجا یک دکتر بود که تشخیص داد که دخترم مشکل کف پای صاف را دارد .ومن را به یک متخصص ارجاع دادند .اون موقع دکتر میگفت دخترم مدام باید کفش بپوشد حتی داخل خونه هم کفش بپوشه و باید من دو جفت کفش میخریدم ولی چون من هزینه اش را نداشتم یک جفت کفش اون هم با کمک خیرین تهیه کردم و دکتر هم گفت 6 ماه کفش بپوشه اگر خوب نشد که باید جراحی بشه ولی چون هزینه اش زیاد میشد .فقط تونستم یک جفت کفش خریدم تا اینکه چند ماه پیش دخترم هم از درد شکایت میکرد .و هم دوستانش میگفتند چرا این کفشها را میپوشی چرا این طوری راه میری و جلوی دوستانش خجالت میکشید .از یک نفر کمک گرفتم و رفتم پیش دکترش متاسفانه دکتر گفت بایدهر چه سریعتر جراحی بشه یک پا را جراحی میکنیم اگر خوب بود پای دیگه را هم جراحی میکنیم به من وقت دادند ولی متاسفانه هزینه اش خیلی زیاد میشه .همسرم هم کارگره و برای هزینه های روزمره زندگی موندیم . میترسم نتونم هزینه را جورکنم و وقت جراحی هم بگذره و پای دخترم بدتر بشه و دیگه هیچ وقت نتونم کاری کنم.