نیازهای بهداشت و درمان

نیاز به دارو

عصمت خانم خانم 32 ساله که از بدو تولد فرزند سوم دچار سرطان استخوان شده و باید هر 28 روز برای شیمی درمانی آمپول تزریق کند . همسر عصمت خانم کارگر میباشد ودر آمد زیادی ندارد که با بیمار شدن همسر مسئولیت نگهداری از فرزندان هم بر دوش او میباشد و مجبور است ساعات کمتری سرکار برود تا بتواند از فرزندان مراقبت کند. با این درآمد کم تامین هزینه های درمان همسر برایش دشوار شده . این نیاز به دارو را ثبت کردیم تا شاید بتوانیم با کمک شما عزیزان به درمان این مادر کمک کنیم

مورد نیاز : 1636235 تومان -

نیاز به جراحی

علی احمد پیرمردی 70 ساله مدتی هست که بیمار شدند . ونیاز به جراحی دارند او چون هزینه کافی برای درمان ندارد ، جراحی را به تعویق انداختند و حتی برای تامین هزینه های زندگی فرزندانش سر کار میروند ولی درآمد بچه ها حتی کفاف هزینه های زندگی را هم نمیدهد. این نیاز به درمان را ثبت کردم تا شاید بتوانیم با کمک شما خیرین به بهبودی هر چه سریعتر این پدر عزیزمان کمک کنیم .

مورد نیاز : 11640000 تومان -

نیاز به دارو و مواردبهداشتی

آقای درویشی به همراه 2 فرزند و همسرش زندگی میکند او کارگره و درآمد زیادی نداره زندگیش میگذره ولی متاسفانه یکی از فرزندان آقای درویشی از بدو تولد دچار معلولیت ذهنی و جسمی شده آقای درویشی باز هم تلاشش را میکند ولی تامین هزینه پوشک ،شیرخشک وداروهای فرزندش برایش دشوار شده و به تازگی هم دکتر برای فرزندش یک آزمایش نوشتند که هزینه بالایی دارد و باید انجام دهد ولی توان پرداخت هزینه اش را ندارد.این نیاز را ثبت کردم تا شاید بتوانیم با کمک شما خیرین عزیز یک پدر را از خجالت فرزندش در بیاوریم.

مورد نیاز : 2259500 تومان -

نیاز ماهیانه به دارو

خانم پناهی دارای 4 فرزند هستند حسن و حسین 7ساله و 8 ساله و زهرا وعلی دوقلوهای 11 ماهه که متاسفانه دوقلوهای خانم پناهی دچار بیماری کم کاری تیروئید هستند متاسفانه همسر خانم پناهی درآمد بالایی ندارند چون کارگر ساده هستند و هرروز کار ندارند . کفاف هزینه های زندگی را نمیدهد . و هزینه های درمان دوقلوها هم اضافه شده و متاسفانه به ناچار مجبور به قطع انجام آزمایشهای بچه ها شدند که به دلیل پیگیری نکردن درمان بچه ها وضعیت زهرا نسبت به قبل بدتر شده و نیاز به پیگیری بیشتری دارد . این نیاز را ثبت کردم تا شاید بتوانیم با کمک شما عزیزان هزینه های درمان این دو فرشته کوچولو را تامین کنیم.

مورد نیاز : 160000 تومان -

نیاز به پوشک وشیر خشک

آقای محمدی به همراه همسر و 2 فرزندش زندگی میکند. متاسفانه 2 فرزند آقای محمدی دچار معلولیت ذهنی ونیاز ماهیانه به پوشک و شیر خشک دارد .متاسفانه آقای محمدی درآمد بالایی ندارند وبه دلیل بیماری که دارد توان کار زیاد هم را ندارند و از پس هزینه های زندگی اجاره خانه ،هزینه های روزمره زندگی وپوشک و شیر خشک بچه ها برنمی آید این نیاز را ثبت کردیم تا با کمک شما عزیزان بتوانیم هزینه ماهیانه پوشک و شیرخشک بچه ها را تامین کنیم .

مورد نیاز : 670000 تومان -

نیاز به فیزیوتراپی

آقای احمدی 32 ساله که به همراه خانم و فرزند 3/5 ساله اش زندگی میکند. اوتقریبا 2/5 سال قبل به دلیل سقوط از داربست در زمان کار از ناحیه نخاع دچار آسیب شدند و دکترها گفتند باید هفته ای 3 روز فیزیوتراپی انجام دهند . همسر آقای احمدی تا به الان وسایل زندگی ،طلا هایش را فروخته و هزینه فیزیوتراپی را پرداخت کردند ولی در حال حاضر هزینه ای برای پرداخت فیزیوتراپی ندارند و مجبور شدند درمان را ادامه ندهند . با توجه به اینکه درمان جواب داده وهروز بهتر شدن ما تصمیم گرفتیم این نیاز را ثبت کنیم تا شاید با کمک شما عزیزان بتوانیم درمان آقای احمدی را ادامه دهیم .

مورد نیاز : 2390000 تومان -

نیاز به ایزیلایف

پیرمردی 85 ساله که به همراه همسر بیمارش زندگی میکند. همسر وی به خاطر اینکه سکته کردند و نرمی استخوان دارند توان راه رفتن را ندارند و باید از ایزیلایف استفاده کنند .سرپرست خانواده هم به دلیل کهولت سن توان کار کردن را ندارند و چون فرزندی هم ندارند زندگیش را از طریق کمک خیرین میگذرانند .این نیاز به ایزیلایف را ثبت کردم تا شاید بتوانیم با کمک شما عزیزان به صورت ماهانه برای تامین ایزیلایف به مادرمان کمک کنیم .

مورد نیاز : 500000 تومان -

نیازهای لوازم خانگی

نیاز به اجاق گاز

شایسته خانم که به همراه شش فرزند صغیر خود که همسرشان ، ایشان و شش فرزند خود را رها نموده و مهاجرت کرده در خانه ای کوچک و بدون امکانات اولیه زندگی میکنند. این گزارش تهیه شده که با یاری شما نیکوکاران بتوانیم نیاز این خانواده را فراهم آوریم.

مورد نیاز : 1400000 تومان -

نیاز به تلویزیون

سمیه خانم متاسفانه به دلیل اعتیاد همسرش از او جدا شده او به همراه پسرش مهدی زندگی میکند مهدی 8 ساله ودر حال تحصیل میباشد. سمیه خانم برای تامین هزینه های زندگی مجبورشده سرکار برود . زمانهای زیادی بیرون از منزل هستند و مهدی تنها در منزل میماند وحالا این تنهای با نداشتن تلویزیون چند برابر شده مهدی مدام برای نداشتن تلویزیون بهانه میگیرد ولی سمیه خانم با درآمد ناچیزی که دارد توان خرید تلویزیون را ندارد . ما این نیاز به تلویزیون را ثبت کردیم تا شاید بتوانیم با کمک شما عزیزان برای پسرمان تلویزیون تهیه کنیم .

مورد نیاز : 2999895 تومان -

نیاز به کولر

معصومه خانم دارای 4 فرزند میباشد او متاسفانه به دلیل فوت سرپرست زندگی سختی دارد .زمانی که همسرش بود به دلیل ناتوان بودن همسرش مجبور بود سر کار برود حالا که همسرش هم فوت شدن باید برای تامین هزینه های زندگی سر کار برود. ولی در حال حاضربه دلیل بیماری دیگر توان سر کار رفتن را ندارد . هزینه های درمان خودش و پسرش دیگر جا برای پس انداز کردن نمیزاره وتو این هوای گرم نیاز به کولر دارد ولی توان خریدش را ندارند . این نیاز به کولر را ثبت کردم تا شاید بتوانیم با کمک شما عزیزان برای این خانواده کولر تهیه کنیم .

مورد نیاز : 1140000 تومان -

نیاز به کولر

فاطمه خانم تقریبا 10 ساله که همسرش را بر اثر ایست قلبی از دست داده اوبه همراه 3 فرزندش زندگی میکند .او تا چند سال پیش خودش سرکار میرفت و هزینه های زندگیش را به سختی تامین میکرد ولی حالا چند سالی هست که به دلیل بیماری توان سر کار رفتن را ندارند . و زندگی را با کمک های خیرین و کار کردن پسرش میگذراند . الان با گرم شدن هوا نیاز شدید به کولر یا پنکه دارند . در توانشان هم نیست که تهیه کنند .این نیاز به کولر را ثبت کردم تا شاید بتوانیم با کمک شما عزیزان برای این خانواده کولر تهیه کنیم .

مورد نیاز : 1590000 تومان -

نیاز به یخچال

خانمی تقریبا 40 ساله متاسفانه به دلیل فوت سرپرست به تنهایی زندگی میکند او متاسفانه از 10 سال زندگی مشترک بچه دار نشدند . بعد از فوت سرپرست او دچار افسردگی شدید شد که مدتی تحت درمان بود بعد از مدتی که به حالت اول برگشت تصمیم گرفت برای تامین هزینه های زندگی برود سر کار چون پدرش که به تازگی فوت نمودند و مادرشان هم با یک برادر بیمار برای هزینه های خودشان مشکل داشتند .او میخواست به آنها کمک کند تا سر بار خانواده نباشد. او به تازگی دچار بیماری پوستی شده که بیشتر حقوقش را باید برای داروهایش استفاده کند او چند سال پیش یخچالش خراب شد و به ضایعاتی فروخت ودیگر توان خرید یخچال را پیدا نکرد در حال حاضر هم با گرم شدن هوا نیاز شدید به یخچال دارند .این نیاز به یخچال راثبت کردم تا شاید باکمک شما عزیزان بتوانیم برای این خانواده یخچال تهیه کنیم .

مورد نیاز : 4950000 تومان -

نیاز به یخچال

خانمی 31 ساله متاسفانه به دلیل اعتیاد از همسرش جدا شده و مجبوره برای تامین هزینه های زندگی خودش بره سرکار در حال حاضر با این حقوق کم هزینه های زندگی ،خرج تحصیل فرزندم ،اجاره خونه دیگه توان خرید یخچال را ندارم .الان هم بااین هوای گرم برای آب سرد،نگهداشتن غذا مشکل دارم . بعضی اوقات از خونه همسایه آب سرد میگیرم یا غذا هایم را داخل یخچال همسایه میگئارم . این نیاز به یخچال را ثبت کردم تا شاید به کمک شما عزیزان بتوانیم برای این خانواده یخچال تهیه کنیم .

مورد نیاز : 4900000 تومان -

نیاز به کولر

پری خانم با 30 سال سن 4 فرزند دارد که متاسفانه مجبوره تمام هزینه های زندگی را خودش تامین کند .همسر او زندان بود و او به دلیل خسته شدن از اعتیاد و مدام زندان بودن از او جدا شده .تامین هزینه های زندگی سخته الان هم با این هوای گرم با یک پنکه خراب میگذراند وهزینه خرید کولر را ندارد ولی در عوض شب راحت میخوابد استرس ندارد که با او تماس بگیرند که برای سرقت های شوهرش به کلانتری برود . این نیاز به کولر را ثیت کردم تا شاید با کمک شما خیرین عزیز برای این خانواده کولر تهیه کنیم .

مورد نیاز : 1600000 تومان -

نیاز به فرش

زهرا خانم به همراه 5 فرزندش "محمد ،فاطمه،امیرحسین،زهره،صادق" او تقریبا 15 ساله که همسرش اورا ترک کرده و خودش هزینه های زندگی را به همراه کمک فرزندان تامین میکند . کارگری آنها کفاف هزینه های زندگی ،اجاره خونه ،هزینه های درمان نمیدهد به خاطر همین پس اندازی نمیمونه که بتونیم برای خونه وسیله تهیه کنیم بعضی از وسایل زندگیشون را از کمک های مردم تهیه کردند ولی در حال حاضر فرش ندارند وخونشون را با تکه های پارچه و پتو فرش کردند این نیاز به فرش را ثبت کردم تا شاید بتوانیم با کمک شما عزیزان برایشان فرش تهیه کنیم .

مورد نیاز : 2500000 تومان -

نیاز به اجاق گاز

آقای آذری 80 سال سن دارد او در شهرستان بجنورد زندگی میکرد .او مجبور شد تمام زندگیش را بفروشد وبرای درمان همسرش هزینه کند ولی متاسفانه همسرش فوت کرد. بعد از فوت همسرش کلی بدهکار شد آمد شهر برای کار تا توانست بدهکاریهایش را پرداخت کند .چند سال پیش به دلیل بیماری و سکته قلبی دیگر توان کار را ندارد . حالا او با کمک فرزندان و کمکهای مردمی زندگیش را میگذراند . در حال حاضر او نیاز به اجاق گاز دارد ولی توان خریدش را ندارد . این نیاز به اجاق گاز را ثبت کردم تا شاید بتوانیم با کمک شما عزیزان اجاق گاز تهیه کنیم .

مورد نیاز : 1490000 تومان -

نیاز به یخچال

خانمی 40 ساله به همراه همسر و دختر 17 ساله اش زندگی میکند . متاسفانه مادر خانواده به دلیل اعتیاد همسرش مجبور به طلاق شد . وهزینه های زندگیشو را از طریق کار نظافتی و مغز کردن پسته تامین میکند . در حال حاضر یخچال این خانواده خراب شده وتوان خرید یخچال جدید را ندارند . این نیاز به یخچال را ثبت کردم تا شاید بتوانم با کمک شما عزیزان یخچال تهیه کنیم .

مورد نیاز : 5000000 تومان -

نیاز به یخچال

خانمی 45 ساله به همراه دختر 17 ساله اش زند گی میکند .او به دلیل اعتیاد شدید همسرش به کریستال وشیشه مجبور به طلاق شد . از زمانی که جدا شده تمام هزینه های زندگی را باید به تنهایی تامین میکرد . تا قبل از کرونا وضعیت زندگی اش خوب بود ولی با اومدن بیماری کرونا بیکار شده که متاسفانه یخچالش هم خراب شده و قابل تعمیر نیست .او در حال حاضر نیاز به یخچال دارد .من نیاز به یخچال را ثبت کردم .تاشاید بتوانم با کمک شما عزیزان یخچال کوچکی تهیه کنیم .

مورد نیاز : 5000000 تومان -

نیاز به یخچال

خانمی 38 ساله به همراه 4 فرزند سجاد 17 ساله ساجده 15 ساله جلال 14 ساله سینا 2/5 ساله زندگی میکنند. همسر شان مدتی است به دلیل اعتیاد شدید منزل را ترک نموده .تمام هزینه های زندگی به دوش خانم خانواده میباشد. در حال حاضر که هوا گرم شده این خانواده نیا ز به یخچال دارند .و لی با توجه به نامناسب بودن وضعیت معیشت جامعه تامین هزینه های زندگی مشکل شده . و توان خرید یخچال را ندارند . نیاز این خانواده به یخچال را ثبت کردم تا شاید بتوانم با کمک شما عزیزان یخچال کوچکی تهیه کنیم.

مورد نیاز : 5000000 تومان -

نیاز به ماشین لباسشویی

خانواده ای 3 نفره مادر خانواده به همراه 2 فرزند علی 15 ساله و مریم 13 ساله زندگی میکنند . مادر به دلیل اعتیاد شدید همسر از او جدا شده و هزینه های زندگیشان را از طریق نظافت منازل تامین میکند .مادر خانواده به دلیل کار کردن بیش از حد زانوهایش آب آورده دیگر توان شستن لباس با دست را ندارد .ماشین لباسشویی هم چند ماهی هست که خراب شده و قابل تعمیر هم نمیباشد . مادر هم به دلیل درد زانو هایش دیگر توان کارکردن را ندارد . این نیاز راثبت کردم تا شاید بتوانم با کمک شما خیرین عزیز برایشان ماشین لباسشویی تهیه کنیم .

مورد نیاز : 2700000 تومان -

نیاز به اجاق گاز

خانمی ۶۵ ساله دارای ۶ فرزند که متاسفانه همسرشان چند سالی است فوت شده، به همراه دخترش زندگی می کند. این مادر با آبرو در حالی که درآمد کافی برای گذراندن زندگی ساده خود را ندارد، مدتی است که اجاق گازشان هم خراب شده و برای پخت و پزهای روزانه با مشکل مواجه شده است. ما این نیاز را در اینجا ثبت کردیم تا با کمک شما عزیزان خیر بتوانیم رفع نیازی از مادری میانسال داشته باشیم.

مورد نیاز : 1200000 تومان -

نیاز به تلویزیون

مرضیه خانم خانمی 45 ساله که به دلیل اعتیاد همسرش مجبور شد از او جدا بشه او 3 فرزند دارد او مجبوره برای بدست آوردن هزینه های زندگی سر کار بره با این همه مشکلات تلویزیون هم خراب شده وبچه ها مدام بهانه گیری میکنند .ما این نیاز را ثبت کردیم تا بتونیم با کمک شما عزیزان برایشان تلویزیون تهیه کنیم .

مورد نیاز : 4000000 تومان -

نیاز به یخچال

سکینه خانم 45 سال سن دارد و متاسفانه به دلیل اعتیاد همسرش مجبور به جدایی از وی شده است .این خانم همراه پسر 11 ساله اش زندگی میکند ولی حتی از امکانات اولیه زندگی مانند یخچال بهرمند نمی باشد.این نیاز را ثبت کردم تا به کمک شما نیکوکاران عزیز یخچال کوچکی را برای شان تهیه کنیم

مورد نیاز : 5000000 تومان -

نیاز به اجاق گاز

این خانواده دارای 3 فرزند است و پدر خانواده به دلیل ناراحتی اعصاب تقریبا 28 سال پیش به رحمت خدا رفته است. بار زندگی و هزینه های آن از همان زمان بر دوش مادر خانواده است که این امر باعث شده است به خیلی از مسائل زندگی نتواند برسد. و این است که ما از شما عزیزان درخواست داریم تا با کمک همدیگر بتوانیم اجاق گازی برای ایشان تهیه نمائیم.

مورد نیاز : 1290000 تومان -

نیاز به یخچال

خدیجه خانم خانمی 47 ساله دارای 2 فرزند یک دختر که ازدواج نموده و 1 پسر مجرد که با وی زندگی میکند. خدیجه خانم متاسفانه به دلیل اعتیاد از همسرش جدا شده مجبور است به دلیل تامین مخارج زندگی خودش برود سر کار حقوقش کفاف هزینه های زندگیشونو نمیده مدتی هم هست که یخچالشان خراب شده و توان خرید یخچال را ندارند .این نیاز را ثبت کردیم تا شاید بتونیم با کمک شما عزیزان یخچال کوچکی را برایشان تهیه کنیم .

مورد نیاز : 5000000 تومان -

نیازهای فرهنگی و آموزش خانواده

نیاز ماهانه به هزینه سرویس

زهرا خانم تقریبا 8 ساله است او از بدو تولد دچار عقب ماندگی ذهنی بوده وباید به مدرسه مخصوص برود ولی به دلیل هزینه سرویس امسال به مدرسه نرفت پدر زهرا کارگره وتوان پرداخت هزینه سرویس را ندارد . مربیان زهرا میگویند :زهرا از اون دسته بچه های است که آموزش پذیر است . این نیاز را ثبت کردم تا با کمک شما خیرین بتوانیم هزینه سرویس دخترمان را تامین کنیم .

مورد نیاز : 400000 تومان -

نیاز به تبلت

ستایش 11 ساله متاسفانه به دلیل فوت مادر واعتیاد پدرش به همراه پدر بزرگ و مادر بزرگش زندگی میکند . او در پایه پنجم ابتدایی در حال تحصیل میباشد به دلیل مجازی بودن کلاس نیاز به تبلت دارد. متاسفانه پدر بزرگ هم توان خرید تبلت رابرای دخترمان را ندارد این نیاز به تبلت را ثبت کردم تا شاید بتوانیم با کمک شما عزیزان برای دخترمان تبلت تهیه کنیم .

مورد نیاز : 4000000 تومان -

نیاز به تبلت

خانمی 40 ساله به همراه دختر 12 ساله اش زندگی میکند .همسراو بعد از 5 ماه زندگی اورا طلاق میدهد ودوباره ازدواج میکند متاسفانه او باردار بود وبه تنهای فرزندش را به دنیا می آورد وبه تنهایی بزرگ میکند .مخارج زندگی را از طریق کار در منازل بدست می آورد . در حال حاضر به خا طر مجازی بودن کلاس ها فاطمه زهرا مجبوره از تبلت پسر دایی اش یا از تبلت دختر همسایه استفاده کند . نیاز به تبلت را برای این دخترمون ثبت کردیم تا شاید بتونیم با کمک شما عزیزان برای دخترمون تبلت تهیه کنیم .

مورد نیاز : 3949899 تومان -

نیاز به تبلت

سمانه 34 ساله به همراه یک دختر12 و پسر 10 ساله به دلیل اعتیاد شدید همسر از او جدا شده وبه خانه پدرو مادرش پناه برده او به دلیل بالا بودن هزینه ها ونداشتن درآمد کافی توان تامین هزینه های زندگی را ندارد حالا که به دلیل کرونا مدارس فرزندان هم به صورت مجازی برگزار میشود درخواست تبلت برای فرزندانش را دارد این نیاز به تبلت را ثبت کردم تا شاید بتوانم با کمک شما عزیزان برای فرزندانمان تبلت تهیه کنیم .

مورد نیاز : 4000000 تومان -

نیاز به تبلت

معصومه به همراه مادرش زندگی میکند . او در پایه چهارم ابتدایی در حال تحصیل میباشد .امسال به دلیل مجازی شدن کلاس ها نیاز به تبلت دارد . ولی مادرش به دلیل نبودن پدر و بالا بودن هزینه های زندگی توان خرید تبلت را ندارد .نیاز به تبلت را برای این دختر گلمان ثبت کردیم تا شاید بتوانیم با کمک شما عزیزان برای او تبلت تهیه کنیم .

مورد نیاز : 4000000 تومان -

نیاز به تبلت

نرگس 17 ساله پایه یازدهم "با معدل 18 "به دلیل فوت پدر وازدواج مجدد مادرش با مادر بزرگ زندگی میکند . از موقعی که مدارس به دلیل کرونا به صورت مجازی برگزار میشود و باید از تبلت استفاده میکرد .درس خواندن برایش کمی سخت شده مادر بزرگ هم به دلیل نداشتن وضعیت مالی مناسب توان خرید تبلت برای او را ندارد .نیاز به تبلت را برای این دخترمان ثبت کردم تا شاید بتوانم با کمک شما عزیزان تبلت تهیه کنیم .

مورد نیاز : 4000000 تومان -

نیازهای جهیزیه و کمک به ازدواج

نیاز به جهیزیه

مریم خانم 42 ساله دارای 3 فرزند که تقریبا 2 سال است فاطمه دختر بزرگش ازدواج نموده ولی به دلیل نداشتن جهیزیه هنوز نتوانسته مراسم عروسیش را بگیرند .به تازگی پدر دامادش هم سکته کرده و توان کمک به فاطمه را ندارد . متاسفانه پدر فاطمه دچار اعتیاد بود وبه تازگی ترک نموده ودارو مصرف میکند . وتوان کار زیاد را ندارد .مریم خانم خودش از راه بسته بندی و فروش مواد شوینده هزینه های زندگی را تامین میکند ولی درآمدش آنقدر نیست که بتواند برای دخترش هم جهیزیه تهیه کند.این نیاز به جهیزیه را ثبت کردم تا با کمک شما عزیزان بتوانیم برای این دخترمان جهیزیه تهیه کنیم .

مورد نیاز : 20000000 تومان -

نیاز به جهیزیه

خانم یوسفی به همراه همسر و3 فرزندش زندگی میکند .او چند سالی است که متوجه شده مبتلا به سرطان شده و باید جراحی و بعد شیمی درمانی شود . و هرچه پس انداز داشتند برای خرید جهزیه دخترش داشتند صرف هزینه درمان کردند .الان 4 سال است که دخترش عقد میباشد و توان خرید جهیزیه را ندارد و آرزو دارد که عروسی دخترش را ببیند .این نیاز به جهیزیه را ثبت کردم تا بتوانیم با کمک شما خیرین عزیز آرزوی این مادر را برآورده کنیم .

مورد نیاز : 19990000 تومان -

نیاز به جهیزیه

آقا یحیی 58 ساله 6 فرزند دارد که همه ی فرزندان را به خانه بخت فرستاده به جز آخرین دخترفاطمه که دیگر به دلیل کهولت سن توان کاری بیشتر را ندارد که بتواند برای فاطمه جهیزیه آماده کند و به خانه بخت بفرستد ،پدر فاطمه تعمیرگاه دوچرخه دارد و درآمد زیادی ندارد . و نگران است که اگر نتواند برای دخترش جهیزیه تهیه کند. زندگی دخترش بهم بریزد . امید است که بتوانیم با کمک شما عزیزان نگرانی این پدر زحمتکش را برطرف کنیم.

مورد نیاز : 20000000 تومان -

نیاز به جهیزیه

خانمی 47 ساله به همراه فرزندانش علی و فاطمه زندگی میکنند . چند ماهی است فاطمه ازدواج نموده مادرفاطمه خیلی از این موضوع خوشحال بود ولی ته چهره اش غمی داشت از این به بعد باید به فکر جهزیه فاطمه هم می بود . مادر فاطمه تقریبا 17 سال است از همسرش به دلیل اعتیاد شدید جدا شده وتمام هزینه های زندگی رو به تنهایی تامین میکرد . گاهی اوقات کار نظافتی میرفت ولی حالا دیگر توان کار کردن را ندارد و دکتر هم میگه از کار کردن زیاده نباید سر کار بروی این نیاز به جهزیه را ثبت کردم تا شاید بتوانیم با کمک شما عزیزان تعدادی از جهزیه این دخترمان را تهیه کنیم .

مورد نیاز : 19965000 تومان -

نیازهای کمک های موردی

کمک به سادات نیازمند

مرکز نیکوکاری شهید جهاندیده (سامانه من کمک میکنم) بیش از 500 پرونده نیازمند تحت پوشش دارد . این مرکز در نظر دارد با جمع آوری مبالغ (خمس) شما عزیزان بتوانیم نیازهای سادات عزیزمان را برطرف کنیم .

مورد نیاز : 10000000 تومان -

عقیقه

مرکز نیکوکاری شهید جهاندیده (سامانه من کمک میکنم) بیش از 500 پرونده نیازمندان را تحت پوشش دارد . این مرکز در نظر دارد،با جمع آوری هزینه های عقیقه شما عزیزان هم نیت شما را انجام دهد و هم بتوانیم یک نیاز از نیازمندان مرکز را برطرف کنیم .

مورد نیاز : 3000000 تومان -

رد مظالم

مرکز نیکوکاری شهید جهاندیده (سامانه من کمک میکنم) بیش از 500 پرونده نیازمند تحت پوشش دارد . این مرکز در نظر دارد با جمع آوری رد مظالم شما عزیزان بتواند در راستای تهیه جهزیه برای نو عروسان ،تهیه لوازم التحریر برای دانش آموزان بی بضاعت ، تعمیرات مسکن ، کمک به اشتغال جوانان و... اقدام نماید

مورد نیاز : 9884000 تومان -

قربانی

مرکز نیکوکاری شهید جهاندیده من کمک میکنم تقریبا بیش از 500 پرونده نیازمندان را تحت پوشش دارد . در بین این نیازمندان خانواده های هستند که گاهی اوقات در سال حتی یک بار توان خرید گوشت را ندارند . مرکز نیکوکاری شهید جهاندیده در نظر دارد با جمع آوری گوشت قربانی از شما خیرین بزرگوار بتواندحداقل یک وعده گوشت برای این عزیزان تهیه کند .شما عزیزان میتوانید در حد توان با پرداخت مقداری از این هزینه یا پرداخت کل هزینه در این امر خدا پسندانه شریک باشید .

مورد نیاز : 7940000 تومان -
من کمک میکنم | تعداد نیکوکاران سامانه
139 نفر

نیکوکار عزیز

من کمک میکنم | تعداد نیاز های برآورده شده
27 عدد

نیازهای برآورده شده

من کمک میکنم | تعداد نیاز های در انتظار براورده شدن
39 عدد

نیاز های در انتظار

من کمک میکنم | تعداد کل نیاز های ثبت شده
66 عدد

کل نیازهای ثبت شده