نیاز به اجاق گاز

نیاز به اجاق گاز

این خانواده دارای 3 فرزند است و پدر خانواده به دلیل ناراحتی اعصاب تقریبا 28 سال پیش به رحمت خدا رفته است. بار زندگی و هزینه های آن از همان زمان بر دوش مادر خانواده است که این امر باعث شده است به خیلی از مسائل زندگی نتواند برسد. و این است که ما از شما عزیزان درخواست داریم تا با کمک همدیگر بتوانیم اجاق گازی برای ایشان تهیه نمائیم.

نیاز به اجاق گاز

مشغول مرتب کردن پرونده ها بودم خانمی 57 ساله عصا زنان وارد اتاق شد اونقدر شکسته شده بود وتوان راه رفتن را نداشت که با عصا راه میرفت گفتم بشین کمی استراحت کن وبعد تعریف کن که برای چی اومدی   کمی استراحت کرد بعد شروع کرد به صحبت کردن خانم پسرم مریضه  بیمارستان بستری میخوان مرخصش کنند ولی پول ندارم از او پرسیدم مگر شغل همسرتون چیه درآمدتون از کجاست ؟ با بغضی که داشت گفت همسرم تقریبا 27 سال است که فوت کرده همون موقع هم که بود مریض بود  وقتی از خونه میرفت بیرون میترسیدم گم بشه یا با کسی دعوا کنه آخه همسرم ناراحتی اعصاب داشت . 3 تا فرزند دارم 1 دختر  2 تا هم پسر بچه هام به خاطر فقری که داشتیم درس نخونند و سوادی ندارند . دخترم زهرا ازدواج کرده رضا که الان کرونا گرفته بیمارستانه وقتی که خوب بود مغازه میوه فروشی کار میکرد علی هم کارگره یک روز که کار باشه میره بعضی روزها هم که کار نیست خونه می مونه الان اگر میشه نامه ای به من بدید که برای بیمارستان ببرم تا شاید از هرینه های بیمارستان کم کنند  پسرم را مرخص کنم . به او گفتم باید بیام بازدید اونجا میگم که چکار میتونم برات بکنم  قبول کرد ورفت . تصمیم گرفتم فردای اون روز برم برای بازدید که اگر تایید شد تا جای که میتونیم کمکش کنیم . فردای اون روز رفتم زنگ در را زدم همان خانم آمد و در را باز کرد بعد سلام واحوال پرسی تعارف کردند بفرمایید : رفتم داخل خونه داخل اتاق که شدم وقتی دیدم به  جای فرش تکه های  موکت پهن کرده بود .خیلی ناراحت شدم همانطور که صحبت میکرد من داخل اتاق هاوآشپزخانه رفتم وقتی واردآشپزخانه  شدم متوجه شدم که به جای گاز از یک شعله روی آجر استفاده میکنند که بسیار خطرناک و غیر استاندارد می باشد. سعی کردم بغضم را در گلو بفشارم اما واقعا سخت بود . از او خواستم فردا به مرکز بیاید تا درباره هزینه های بیمارستان تا جایی که امکان داره کمکش کنیم .برای اجاق گاز هم تصمیم گرفتم این نیاز را اینجا ثبت کنم تا شاید بتوانیم با کمک شما نیکوکاران عزیز اجاق گاز کوچکی برایشان تهیه کنیم .

مورد نیاز : 1590000 تومان -