نیاز به اجاق گاز

نیاز به اجاق گاز

آقای آذری 80 سال سن دارد او در شهرستان بجنورد زندگی میکرد .او مجبور شد تمام زندگیش را بفروشد وبرای درمان همسرش هزینه کند ولی متاسفانه همسرش فوت کرد. بعد از فوت همسرش کلی بدهکار شد آمد شهر برای کار تا توانست بدهکاریهایش را پرداخت کند .چند سال پیش به دلیل بیماری و سکته قلبی دیگر توان کار را ندارد . حالا او با کمک فرزندان و کمکهای مردمی زندگیش را میگذراند . در حال حاضر او نیاز به اجاق گاز دارد ولی توان خریدش را ندارد . این نیاز به اجاق گاز را ثبت کردم تا شاید بتوانیم با کمک شما عزیزان اجاق گاز تهیه کنیم .

آقای آذری یکی از نیازمندان مرکز نیکوکاری شهید جهاندیده (سامانه من کمک میکنم) به مرکز مراجعه کرد برای تشکر (آخه به تازگی با هماهنگیهای که شده بود برای تعمیرات منزلش مقداری هزینه پرداخت کردیم ) . ودرخواست اجاق گاز داشت میگفت یک اجاق گاز رو میزی دارم برای خانم و بچه هایم آشپزی سخته آخه وقتی اونها را میبینم که به سختی آشپزی میکنند ناراحت میشوم ولی کاری هم از دستم بر نمی آید .بغض گلویش را گرفت از او خواستم صحبت کند تا شاید آرام شود . او میگفت چند سال پیش همسرم بیمار شد وهرچی که داشتم فروختم تا همسرم خوب شود ولی همسرم خوب نشد و کلی بدهکار هم شدم بعد از چند ماه همسرم فوت کرد . من ماندمو چند تا بچه کوچک و کلی بدهکاری تصمیم گرفتم به شهر بیام تا بروم سرکار تا قرضهایم را ادا کنم وقتی شهر آمدم دیدم اگر بخواهم بروم سر کار کی مواظب بچه ها باشه مجبور شدم از دواج کنم . بعد از ازدواجم همسر دوم بچه ها رابزرگ کرد و همه ی آنها ازدواج کردند و الان از این همسرم 3 تا فرزند دارم که 2 تاشون مدرسه میرند باز هم میروم سرکار ولی به خاطر سکته ای که داشتم دیگر توان کار زیاد را ندارم و وقتی همسرم را میبینم که با این همه مشکلاتی که داشتم وارد زندگی من شد و مواظب بچه هایم بود ولی الان نمیتوانم یک اجاق گاز برایش تهیه کنم خجالت میکشم .

مورد نیاز : -10000 تومان -