نیاز به اجاق گاز

نیاز به اجاق گاز

خانمی ۶۵ ساله دارای ۶ فرزند که متاسفانه همسرشان چند سالی است فوت شده، به همراه دخترش زندگی می کند. این مادر با آبرو در حالی که درآمد کافی برای گذراندن زندگی ساده خود را ندارد، مدتی است که اجاق گازشان هم خراب شده و برای پخت و پزهای روزانه با مشکل مواجه شده است. ما این نیاز را در اینجا ثبت کردیم تا با کمک شما عزیزان خیر بتوانیم رفع نیازی از مادری میانسال داشته باشیم.

نیاز به اجاق گاز

امروز خانمی آمد داخل اتاقم تقریبا 65 سال سن داشت میخواست درد دل کند .شروع کرد به صحبت کردن همانطور که صحبت میکرد چشمهایش پر اشک شده بود او میگفت چند سالی است که همسرم به دلیل بیماری و نداشتن هزینه های درمان فوت شده خیلی تنها شدم از او پرسیدم چرا مگر فرزندی نداری میگفت چرا ولی از کدومشون بگم من 6 تا فرزند دارم که 3 تاشون ازدواج کردند وهر 3 تا کارگرند واون قدر در گیر زندگی خودشونند که  حتی وقت سر زدن به من هم را ندارند .3 فرزند دیگرم هم 2 تاشون اعتیاد شدید به مواد مخدر دارندکه هرچی داشتم ونداشتم خرجشون کردم ولی ترک نکردند .فقط یک دختر با من مونده که اون هم درگیر پرستاری من شده .و نمیتونه بیرون از خونه کار کنه درآمدی  هم نداریم . از یک طرف هزینه های درمان از طرفی هم هزینه های زندگی حالا هم که  اجاق گازم خراب شده وقابل تعمیر هم نیست وباید یک اجاق گاز جدید بخرم الان هم توان خرید اجاق گاز را  ندارم اومدم از شما کمک بگیرم .

مورد نیاز : 1600000 تومان -