نیاز به ایزیلایف

نیاز به ایزیلایف

پیرمردی 85 ساله که به همراه همسر بیمارش زندگی میکند. همسر وی به خاطر اینکه سکته کردند و نرمی استخوان دارند توان راه رفتن را ندارند و باید از ایزیلایف استفاده کنند .سرپرست خانواده هم به دلیل کهولت سن توان کار کردن را ندارند و چون فرزندی هم ندارند زندگیش را از طریق کمک خیرین میگذرانند .این نیاز به ایزیلایف را ثبت کردم تا شاید بتوانیم با کمک شما عزیزان به صورت ماهانه برای تامین ایزیلایف به مادرمان کمک کنیم .

یکی از معتمدین محله امروز به مرکز نیکوکاری شهید جهاندیده (من کمک میکنم) آمد و از ما خواست برای بازدید منزل یکی از نیازمندان محله برویم به همراه او رفتیم . وقتی رسیدیم مردی کهنسال در را باز کرد بعد از سلام واحوالپرسی از ما خواست وارد خانه شویم . وارد اتاق که شدیم پیرزنی کنار اتاق روی رختخوابش نشسته بود. او میگفت چند سالی میشه که از خونه بیرون نرفتم و همسرش میگفت من هم توان ندارم او را جابه جا کنم . خانمم چند سالی میشه که به دلیل سکته و نرمی استخوانی که پیدا کرده دیگر توان راه رفتن را ندارد و باید ایزیلایف استفاده کند . من هم وقتی که جوان بودم در روستا کشاورزی میکردم بعد هم که آمدم شهر کارگری ساختمان میرفتم .حالاهم که دیگر توان کار کردن را ندارم . متاسفانه ما هم فرزندی نداریم که در هزینه های زندگی کمک کنند . همسرم ماهیانه 4 بسته ایزیلایف مصرف میکنه .الان با کمک های مردم وآشنایان زندگیمون میگذره فقط برای خرید ایزیلایف مشکل دارم .

مورد نیاز : 453000 تومان -