نیاز به تبلت

ستایش 11 ساله متاسفانه به دلیل فوت مادر واعتیاد پدرش به همراه پدر بزرگ و مادر بزرگش زندگی میکند . او در پایه پنجم ابتدایی در حال تحصیل میباشد به دلیل مجازی بودن کلاس نیاز به تبلت دارد. متاسفانه پدر بزرگ هم توان خرید تبلت رابرای دخترمان را ندارد این نیاز به تبلت را ثبت کردم تا شاید بتوانیم با کمک شما عزیزان برای دخترمان تبلت تهیه کنیم .

نیاز به تبلت

امروز پدر بزرگ ستایش برای دریافت کمک به مرکز نیکوکاری شهید جهاندیده (من کمک میکنم ) مراجعه کرد .او میگفت چند سال پیش فهمیدیم دخترمان (مادر ستایش) تومور مغزی دارد. همسرش که به فکر نبود ما اورا دکتر بردیم تا کمی بهتر شد . بعد از یک مدتی تصمیم گرفت به دلیل اعتیاد شدید .کتک های بیش از حد همسرش از او جدا شود . بعد از چند ماهی که از طلاقشان میگذ شت . به خاطر استرسهای که داشت بیماریش دوباره برگشت و بعد از 2 سال متاسفانه فوت کرد . بعد از فوت دخترمان قرار شد که ستایش را به پدرش بدهیم که ا گر مادر ندارد حداقل پدر بالای سرش باشد .ولی ستایش گریه میکردو میگفت ا زتون خواهش میکنم منو پیش پدرم نبرید من از پدرم میترسم اون وقت هم که با مادرم بودیم پدرم ما رو با هر چیزی که به دستش میرسید کتک میزد یک روز پیک نیک را به طرف مادرم پرتاب کرد با میله آهنی مادرم را میزد الان هم اگر منو پیش او بفرستید منم کتک میزنه از همون جا قرار شد ستایش پیش ما بمونه الان 2 ساله که ستایش پیش ماست هزینه های تحصیلش را تامین میکنم ولی الان که مدارس به دلیل کرونا غیر حضوری شده و نیاز هست که تبلت داشته باشه من هم به دلیل نداشتن درآمد نا کافی وتامین هزینه زندگی خودم و یک دختر دیگرم که به خاطر فوت شوهرش با یک بچه به خانه ما آمده هزینه های زندگیم زیاد شده و دیگه توان خرید تبلت را ندارم .