نیاز به جراحی

نیاز به جراحی

علی احمد پیرمردی 70 ساله مدتی هست که بیمار شدند . ونیاز به جراحی دارند او چون هزینه کافی برای درمان ندارد ، جراحی را به تعویق انداختند و حتی برای تامین هزینه های زندگی فرزندانش سر کار میروند ولی درآمد بچه ها حتی کفاف هزینه های زندگی را هم نمیدهد. این نیاز به درمان را ثبت کردم تا شاید بتوانیم با کمک شما خیرین به بهبودی هر چه سریعتر این پدر عزیزمان کمک کنیم .

علی احمد آقا امروز با مرکز نیکوکاری شهید جهاندیده (سامانه من کمک میکنم) تماس گرفتند. ایشان درخواست کمک هزینه درمان داشتند. قرارگذاشتیم که به منزل ایشان برویم و از حالشان جویا شویم .علی احمد آقا میگفت : من4 فرزند دارم زهرا 24 ساله که به تازگی ازدواج نموده ،مریم 14 ساله که مدرسه میره ،محمد هم 20 ساله و فاطمه 22 که به خاطراینکه من توان تامین همه هزینه های زندگی را نداشتم مجبور شدن سرکار بروند.و به من کمک کنند . متاسفانه یک ماه است که من بیمار (پروستات) شدم ودیگر نمیتوانم سرکار بروم .علی احمد آقا میگفت : ازاینکه نمیتوانم به خانواده ام کمک کنم و یک هزینه هم به هزینه های زندگی اضافه کردم واقعا خجالت میکشم .

مورد نیاز : 1679000 تومان -