نیاز به دارو

نیاز به دارو

عصمت خانم خانم 32 ساله که از بدو تولد فرزند سوم دچار سرطان استخوان شده و باید هر 28 روز برای شیمی درمانی آمپول تزریق کند . همسر عصمت خانم کارگر میباشد ودر آمد زیادی ندارد که با بیمار شدن همسر مسئولیت نگهداری از فرزندان هم بر دوش او میباشد و مجبور است ساعات کمتری سرکار برود تا بتواند از فرزندان مراقبت کند. با این درآمد کم تامین هزینه های درمان همسر برایش دشوار شده . این نیاز به درمان را ثبت کردیم تا شاید بتوانیم با کمک شما عزیزان به درمان این مادر کمک کنیم.

عصمت خانم را یکی از اهالی محله به مرکز نیکوکاری شهید جهاندیده (سامانه من کمک میکنم) معرفی نمودند . ایشان به مرکز مراجعه نمودند و برای هزینه های درمان درخواست کمک داشتند . او میگفت: من 3 فرزند دارم که بعد از به دنیا آمدن فرزند سوم دچار بیماری تومر استخوان (سرطان) شدم که باعث شده توان حرکت را از من بگیرد و حتی برای انجام کارهای شخصی از واکر استفاده کنم .و مسئولیت کارهای منزل و نگهداری از فرزندان هم بر دوش همسرم افتاده به خاطر همین بیشتر اوقات منزل هستند و شبها میرود سر کار برای همین درآمد کافی ندارد . و از پس هزینه های زندگی و هزینه های درمان من بر نمی آیند .به تازگی یک تومر دیگر هم در صورتم ایجاد شده و نمیدونم درد را باید تحمل کنم یا رنج کشیدن همسرم را که تمام تلاشش را میکند ولی باز هم کم میاورد.

مورد نیاز : -50000 تومان -