نیاز به درمان

نیاز به درمان

امیر علی 13 ساله به همراه خواهر 7 ساله و مادرش به دلیل فوت پدر در منزل پدر بزرگش زندگی میکنند . امیر علی ونازنین هردو از همان کودکی به بیماری کلیوی مبتلا بودند .که باید به طور مداوم دارو مصرف کنند . در حال حاضر تحمل هزینه های دارو برای این خانواده سخت است . درمان را قطع کردند و درد را تحمل میکنند .این نیاز فرشته کوچولو ها به درمان را ثبت کردم تا شاید بتوانم با کمک ماهیانه شما عزیزان بیماری این فرشته ها را درمان کنیم .

امروز برای دریافت کمک هزینه درمان فرزندانم به مرکز نیکوکاری شهید جهاندیده (سامانه من کمک میکنم) آمدم .13 سال است که شب بیداری های زیادی را تحمل میکنم امیر علی از همان کودکی دچار آسم کودکان شده که باید مداوم از اسپری استفاده کند هنوز بیماری آسمش خوب نشده بود که از بیماری کلیوی او با خبر شدم . دکتر به من گفت باید ماهیانه چکاپ و دارو مصرف کند . روزها گذشت بیماری همسرم از یک طرف بیماری امیر علی هم از طرف دیگر واقعا خسته شدم ولی تحمل میکردم بالاخره آنها عزیزانم بودند بعد چند سال دخترم نازنین بدنیا آمد و متاسفانه نازنین هم به بیماری کلیوی مبتلا بود . و باید دارو مصرف میکرد خلاصه یک مشکل به مشکلاتم اضافه شده بود ،ولی باز هم به خاطر عزیزانم تحمل میکردم کم کم داروهای که دکتر برای بیماری کلیه میداد را قطع کردم چون واقعا توان پرداخت هزینه های درمان را نداشتم . فقط هزینه داروهای آسم امیر علی و داروهای همسرم را تامین میکردم .متاسفانه همسرم 2 سال پیش به دلیل آسم ایست قلبی کرد. غم از دست دادن همسرم یک طرف بیماری فرزندانم طرف دیگر باید خودم را جمع وجور میکردم چون نمیخواستم بچه ها ناراحتی من را ببینند .از زمانی که همسرم فوت کرد تامین هزینه های زندگی برایم سخت تر شده چون بچه ها کوچک و مریض هم هستند نمیتوانم بیرون از منزل کار کنم پدر شوهرم کمی به ما کمک میکند ولی کفاف زندگی و دارو های بچه ها را نمیدهد زندگی خیلی برایم سخت شده اما چاره ای جز تحمل مشکلات و صبوری کردن را ندارم .

مورد نیاز : 0 تومان -