نیاز به فیزیوتراپی

نیاز به فیزیوتراپی

آقای احمدی 32 ساله که به همراه خانم و فرزند 3/5 ساله اش زندگی میکند. اوتقریبا 2/5 سال قبل به دلیل سقوط از داربست در زمان کار از ناحیه نخاع دچار آسیب شدند و دکترها گفتند باید هفته ای 3 روز فیزیوتراپی انجام دهند . همسر آقای احمدی تا به الان وسایل زندگی ،طلا هایش را فروخته و هزینه فیزیوتراپی را پرداخت کردند ولی در حال حاضر هزینه ای برای پرداخت فیزیوتراپی ندارند و مجبور شدند درمان را ادامه ندهند . با توجه به اینکه درمان جواب داده وهروز بهتر شدن ما تصمیم گرفتیم این نیاز را ثبت کنیم تا شاید با کمک شما عزیزان بتوانیم درمان آقای احمدی را ادامه دهیم .

آقای احمدی یکی از خانواده های مرکز نیکوکاری شهید جهاندیده (سامانه من کمک میکنم) هستند . ایشان به دلیل سقوط از داربست تقریبا 2/5 ساله که از ناحیه نخاع دچار آسیب شدند. بعد از جراحی که انجام شد . دکترها گفتند باید هرروز فیزیوتراپی انجام دهند .تا بتواند مثل قبل راه بروند .آقای احمدی بیمه نبودند و تنها راه درآمدشان همین کار کارگری بود و حالا با نرفتن سرکار دیگر درآمدی برای هزینه های زندگی ندارند و هزینه فیزیوتراپی هم باید بدهد .همسر آقای احمدی میگفت :هیچ کدام از خواهرها وبرادرهای خودم و همسرم هم شغل مناسبی ندارند و نمیتوانند به ما کمک کنند ، پدر شوهرم یک اتاق طبقه بالای خانه شان را در اختیار ما گذاشتند تا اجاره خانه ندهیم . و برای هزینه های زندگی هم کمکمان میکنند ولی باز هم هزینه فیزیوتراپی همسرم میماند و چون دکترها هم میگفتند فقط با فیزیوتراپی خوب میشود تصمیم گرفتم طلاهایم را بفروشم و هزینه فیزیوتراپی همسرم را بدهم بعد اینکه طلاهایم تمام شد شروع کردم به فروختن لوازم منزل ولی در حال حاضر دیگر پولی ندارم که برای فیزیوتراپی همسرم بدهم و مجبور شدم درمان را ادامه ندهم ولی دکترها میگویند از قبل خیلی بهتر شده ودیگر نیاز نیست هر روز فیزیوتراپی انجام شود ،یک روز در میان کافیه ولی من هزینه همین را هم ندارم . دعا میکنم تا انشالله همسرم خوب شود تا بتوانددخترم در کنار پدرش راه برود وبازی کند چون دخترم همیشه از من سوال میکنه که مامان چرا بابا همیشه روی تخت میخوابه کی میتونم با بابا بازی کنم .

مورد نیاز : 2380000 تومان -