نیاز به ماشین لباسشویی

نیاز به ماشین لباسشویی

خانواده ای 3 نفره مادر خانواده به همراه 2 فرزند علی 15 ساله و مریم 13 ساله زندگی میکنند . مادر به دلیل اعتیاد شدید همسر از او جدا شده و هزینه های زندگیشان را از طریق نظافت منازل تامین میکند .مادر خانواده به دلیل کار کردن بیش از حد زانوهایش آب آورده دیگر توان شستن لباس با دست را ندارد .ماشین لباسشویی هم چند ماهی هست که خراب شده و قابل تعمیر هم نمیباشد . مادر هم به دلیل درد زانو هایش دیگر توان کارکردن را ندارد . این نیاز راثبت کردم تا شاید بتوانم با کمک شما خیرین عزیز برایشان ماشین لباسشویی تهیه کنیم .

نیاز به ماشین لباسشویی

امروز قرار بود لیستی که از خانواده های نیازمند آماده کرده بودم را بروم بازدید خونه اولی که رسیدم خانمی در را باز کرد .خانم 47 ساله که به همراه 2 فرزندش زندگی میکرد. او میگفت چند سالی میشه که به دلیل اعتیاد همسرم مجبور شدم از او جدا بشم و به خاطر تامین هزینه های زندگی مجبور به کار کردن در منازل بودم . ولی در حال حاضر به دلیل بیماری توان کار کردن را ندارم .حالا برا ی تامین مخارج زندگی فرزندانم علی و مریم مجبور هستند بروند سر کار بچه ها هم اونقدر درآمدی ندارند .چون هم درس میخونند و هم سر کار میروند . مادر از بیماریش (درد زانوها) شکایت میکرد و از من درخواست ما شین لباسشویی داشت چون دیگر توان شستن لباس با دست را ندارد . من هم قول دادم تمام تلاشم را بکنم تا با کمک شما عزیزان خیر برایشان ماشین لباسشویی تهیه کنیم.

مورد نیاز : 2700000 تومان -