نیاز به ماشین لباسشویی

نیاز به ماشین لباسشویی

خانمی 73 ساله که به دلیل فوت سرپرست به همراه دخترش زندگی میکند او به دلیل بیماری دیابت دیگر توان راه رفتن را ندارد . دختر او نیز بیمار است وبه همین خاطر توان انجام کارهای منزلش ازجمله لباس شستن را ندارند . ونیاز به لباسشویی دارند .در حال حاضر همسایه برای انجام فعالیت های منزل کمکشان میکنند ولی بعضی روزها نیاز به کمک دارند ولی کسی نیست به آنها کمک کنند . و با نداشتن درآمد کافی هزینه های بالای زندگی و درمان دیگر توان خرید ماشین لباسشویی را ندارند. این نیاز به ماشین لباسشویی را ثبت کردم تاشاید بتوانیم با کمک شما عزیزان برای مادرمان ماشین لباسشویی تهیه کنیم .

دختر خانم شریف برای درخواست هزینه درمان با مرکز نیکوکاری شهید جهاندیده (سامانه من کمک میکنم) تماس گرفت . خانم شریف یکی از نیازمندان مرکز هستند او 10 سال است به دلیل بیماری دیابت پاهایش زخم شده و دیگر توان راه رفتن را ندارند . و اگر درمانش را هم پیگیری نکند مجبور میشوند پایش را قطع کنند . همسر خانم شریفی به دلیل بیماری فوت شدند . او مجبور بود برای تامین هزینه های زندگی سر کار بروند تا بتواند بچه ها را بدون سرپرست بزرگ کنند . او بعد از چند سال متوجه شد که مبتلا به بیماری دیابت شدند ولی هنوز به کارکردن ادامه داد تا اینکه 10 سال پیش از پا افتاد و دیگر توان راه رفتن را ندارد . او 6 فرزند دارد که همه آنها به جز یک دختر که به خاطر نگهداری از مادر هنوز ازدواج نکردند با او زندگی میکند .ولی او هم به خاطر بیماری که دارد دیگر توان کمک به مادر را ندارد .همسایه ها بعضی اوقات به آنها برای انجام کارهای منزل کمکشان میکنند ولی آنها برای شستن لباسها نیاز به ماشین لباسشویی دارد .

مورد نیاز : 2000000 تومان -