نیاز به مولفیکس

نیاز به مولفیکس

تاجور خانم 46 ساله که 3 فرزند دارد. یکی از فرزندان به نام زهرا که 18 سال سن دارد واز کودکی دچار معلولیت ذهنی می باشد . مادر زهرا به دلیل فوت پدر زهرا سرکار میرود تا هزینه های زندگی خانواده را تامین کند .در حال حاضر دیگر توان کار کردن را ندارد . و از آنجایی که زهرا ماهیانه باید 4 بسته مولفیکس استفاده کند دیگر توان خرید مولفیکس را ندارد . این نیاز به مولفیکس را ثبت کردم تا شاید بتوانم با کمک شما عزیزان هزینه خرید ماهیانه مولفیکس د خترمان را تامین کنیم .

نیاز به مولفیکس

امروز خانمی به همراه دختر معلولش به مرکز نیکوکاری شهید جها ندیده (من کمک میکنم ) مراجعه کرد . اودر خواست هزینه مولفیکس برای دخترش را داشت . از او خواستم روی صندلی بنشیند و دخترش را رو ی صندلی بگذارد و کمی استراحت کند . بعد از او خواستم درمورد نیازش توضیح دهد . او میگفت 3 فرزند دارم . محمد 25 ساله – فاطمه 22 ساله و زهرا 18 ساله که از همان کودکی معلول بود . همسرم کار گر ساختمانی یک دفعه ای یک ماه مریض شد 14 روز هم بیمارستان بستری بود و بعد از آن فوت کرد من موندمو 3تا بچه مجبور بودم برای تامین هزینه های زندگی بروم سرکار چون زهرا مریض بود مجبور شدم فاطمه را دیگر مدرسه نفرستم تا از زهرا نگهداری کند برای همین فقط ابتدایی سواد دارد .محمد هم بعد یک مدتی که دید من سر کار میروم و کفاف زندگی را نمیده او هم دیگر مدرسه نرفت و رفت سر کارآخه تنها هزینه زندگیمون نبود هزینه های درمان زهرا هم بود. کلی دکتر بردم آخر هم دکتر ا گفتند این بیماریش مادر زادی و خوب نمیشه الان دارو مصرف نمیکنه فقط ماهیانه 4 بسته مولفیکس استفاده میکنه که هزینه اش برام سنگینه .من هم به دلیل آرتروز نمیتونم زیاد برم سر کار کارگری محمد هم که یک روز میره یک روز نمیره کفاف زندگیمون را نمیده .

مورد نیاز : 500000 تومان -