نیاز به ویلچر

نیاز به ویلچر

تاجور خانم 46 ساله که 3 فرزند دارد. یکی از فرزندان به نام زهرا که 18 سال سن دارد واز کودکی دچار معلولیت ذهنی می باشد . مادر زهرا به دلیل فوت پدر زهرا سرکار میرود تا هزینه های زندگی خانواده را تامین کند .در حال حاضر دیگر توان کار کردن را ندارد . و از آنجایی که زهرا به دلیل نداشتن توان حرکتی نیاز به ویلچر دارد ولی به دلیل نداشتن بودجه توان خرید ویلچر را ندارد . این نیاز به ویلچر را ثبت کردم تا شاید بتوانم با کمک شما عزیزان برای دخترمان ویلچر تهیه کنیم .

نیاز به ویلچر

امروز خانمی به همراه دختر معلولش به مرکز نیکوکاری شهید جها ندیده (من کمک میکنم ) مراجعه کرد . اودر خواست ویلچر برای دخترش را داشت . از او خواستم روی صندلی بنشیند و دخترش را رو ی صندلی بگذارد و کمی استراحت کند . بعد از او خواستم درمورد نیازش توضیح دهد . او میگفت 3 فرزند دارم . محمد 25 ساله – فاطمه 22 ساله و زهرا 18 ساله که از همان کودکی معلول بود . همسرم کار گر ساختمانی یک دفعه ای یک ماه مریض شد 14 روز هم بیمارستان بستری بود و بعد از آن فوت کرد من موندمو 3تا بچه مجبور بودم برای تامین هزینه های زندگی بروم سرکار چون زهرا مریض بود مجبور شدم فاطمه را دیگر مدرسه نفرستم تا از زهرا نگهداری کند برای همین فقط ابتدایی سواد دارد .محمد هم بعد یک مدتی که دید من سر کار میروم و کفاف زندگی را نمیده او هم دیگر مدرسه نرفت و رفت سر کارآخه تنها هزینه زندگیمون نبود هزینه های درمان زهرا هم بود. کلی دکتر بردم آخر هم دکتر ا گفتند این بیماریش مادر زادی و خوب نمیشه الان دارو ی خاصی مصرف نمیکنه ولی برای جابه جا کردنش نیاز به یک ویلچر دارم ولی در توانم نیست ویلچر تهیه کنم .من هم به دلیل آرتروز نمیتونم زیاد سرکار برم .پسرم محمد هم کارگره که یک روز میره یک روز نمیره درآمدش کفاف زندگیمون را نمیده .

مورد نیاز : 0 تومان -