نیاز به پنکه

نیاز به پنکه

پری خانم متاسفانه به دلیل فوت همسرش به تنهایی زندگی میکند . او مجبور شده به خاطر نداشتن اجاره مسکن داخل یک مغازه زندگی کنه . پری خانم 3 دختر و 1 فرزند پسر دارد که دست فروشی میکند و تا حدی تو هزینه های زندگی به مادرش هم کمک میکند . با گرم شدن هوا داخل مغازه خیلی گرم میشه وپری خانم توان خرید پنکه را ندارد . این نیاز به پنکه را ثبت کردیم تا شاید بتوانیم با کمک شما عزیزان برای این مادرمان پنکه تهیه کنیم .

امروز به منزل یکی از مددجویان مرکز نیکوکاری شهید جهاندیده (سامانه من کمک میکنم) رفتیم . او یک خانم سالخورده ای است که دیگر توان راه رفتن را ندارد و به سختی خودش را روی زمین میکشد تا در را برایمان باز کند . او بعد از فوت همسرش مجبور شده برای تامین هزینه های زندگی سر کار برود و به دلیل کارهای سختی که انجام میداده حالا دیگر توان راه رفتن را ندارد. او 3 دختر و 1 پسر دارد . همه ی فرزندان ازدواج کردند و پری خانم به تنهایی زندگی میکند رضا پسر پری خانم با اینکه شغل مناسبی نداره ولی حواسش به مادر هست .او درآمد مناسبی نداره که بیشتر از این به مادرش کمک کند . مادر هم بیشتر از این برای غصه نخوردن پسرش به او چیزی نمیگوید. و نداشتن پنکه در این هوای گرم را تحمل میکند .

مورد نیاز : 700000 تومان -