نیاز به کولر

نیاز به کولر

آقا سید متاسفانه مشکل کلیوی دارند و قادر به کارکردن نمیباشد همسرشان هم عمل قلب باز داشتند و درآمدی جز کمکهای مردمی ندارند . در حال حاضر با توجه به گرم شدن هوا نیاز شدید به کولر دارند .چون همسرشون به دلیل ناراحتی قلبی نمیتوانند هوای گرم را تحمل کنند .این نیاز به کولر را ثبت کردم تا شاید بتوانیم با کمک شما عزیزان برایشان کولر تهیه کنیم .

تابستان بود هوا خیلی گرم بود آقا سید به همراه خانمش به مرکز نیکوکاری شهید جهاندیده (سامانه من کمک میکنم) مراجعه کرد .او از دیالیز می آمد میگفت تقریبا 2 سال است که دچار بیماری کلیوی شدم و باید دیالیز بشوم . تقریبا بعد ازگذشت 2 سال از زندگیمون فهمیدیم که ما بچه دار نمیشویم ولی چون همدیگر را دوست داشتیم باهمدیگر موندیم بعد از چند سال خدا به برادرم یک دو قلو داد و برادرم هم چون وضعیت مالی خوبی نداشت یکی از بچه ها را به ما داد تا ما نگه داریم حالا پسرم علی 18 سالش شده سر کار میره کمکمون میکنه ولی چون هزینه های درمان من و همسرم زیاده هزینه های زندگی هم هست اون هم کم مییاره و دیگه از کم وکسری زندگی چیزی نمیگیم الان هم هوا گرمه و من به خاطر ناراحتی قلبی که دارم نمیتونم زیاد گرما را تحمل کنم آقا سید هم وقتی از دیالیز مییاد نمیتونه از گرما طاقت بیاره .

مورد نیاز : 1150000 تومان -