نیاز به کولر

نیاز به کولر

معصومه خانم دارای 4 فرزند میباشد او متاسفانه به دلیل فوت سرپرست زندگی سختی دارد .زمانی که همسرش بود به دلیل ناتوان بودن همسرش مجبور بود سر کار برود حالا که همسرش هم فوت شدن باید برای تامین هزینه های زندگی سر کار برود. ولی در حال حاضربه دلیل بیماری دیگر توان سر کار رفتن را ندارد . هزینه های درمان خودش و پسرش دیگر جا برای پس انداز کردن نمیزاره وتو این هوای گرم نیاز به کولر دارد ولی توان خریدش را ندارند . این نیاز به کولر را ثبت کردم تا شاید بتوانیم با کمک شما عزیزان برای این خانواده کولر تهیه کنیم .

اون روز هوا خیلی گرم بود . خانمی با کلی شکایت ازهوای گرم وارد اتا قم در مرکز نیکوکاری شهید جهاندیده (سامانه من کمک میکنم) شد . او میگفت 7 سال است که همسرم را به دلیل سکته مغزی از دست دادم .اون موقع من موندمو 3 تا بچه 2 تا دختر 1 پسر که اون پسرم هم به خاطر تصادفی که در کودکی داشته دچار تشنج شده و نمیتونست سرکار برود دخترها هم که نمیتوانستند سرکار بروند مجبور بودم خودم برای هزینه های زندگی بروم سرکار " تو بیابان ها کار کشاورزی ، تو هتل کار نظافتی " انجام میدادم . به سختی کار کردم ،از خیریه ها کمک گرفتم تا تونستم برای دخترها جهیزیه تهیه کنم و آنها را به خانه بخت بفرستم . حالا به خاطر کار زیاد دیگر توان سر کار رفتن را ندارم .در حال حاضر با کمک بچه ها ،کمک خیرین هزینه زندگی و داروها را تامین میکنم . الان هم هوا گرم شده کولر لازم داریم ولی توان خریدش را نداریم .

مورد نیاز : 1120000 تومان -