نیاز به کولر

نیاز به کولر

زمرد خانم که متاسفانه به دلیل اعتیاد همسر از او جدا شده وتمام هزینه های زندگی روی دوش خودش بوده تا الان توان کار را داشت و سر کار میرفت . ولی در حال حاضر که بیمار شده دیگرتوان کار کردن را ندارد زندگیش را به کمک فرزندان و کمک های مردمی میگذراند. الان که هوا گرم شده نیاز به کولردارند . ولی توان خریدش را ندارد . امروز این نیاز به کولر را ثبت کردم تا شاید بتوانم با کمک شما عزیزان برای این مادرمان کولر تهیه کنیم .

خانمی به همراه نوه اش به مرکز نیکوکاری شهید جهاندیده (سامانه من کمک میکنم) مراجعه کرد .میگفت از زمانی که یادم مییاد میرفتم سرکار خونه پدر مجبور بودم برم سر کار چون خانواده ام وضعیت خوبی نداشتند . بعد که ازدواج کردم برای اینکه شوهرم کار خوبی نداشت و کارگر بود بازهم باید میرفتم سرکار بعد چند سالی که از ازدواجم می گذشت فهمیدم شوهرم اعتیاد داره با او صحبت کردم برای ترک به کمپ بردم ولی باز شروع میکرد همینطور سالها میگذشت ومن صاحب 6 تا فرزند شدم و وضعیت شوهرم روز به روز بدتر میشد دیگه خسته شدم هرچی کار میکردم باید نصفش را به او میدادم چیزی نموند. یک روز بچه ها یم را برداشتم از خونه اومدم بیرون بعد چند ماهی هم طلاقم را گرفتم .خیالم راحت شده بود از دعوا ها که هرشب سر پول با شوهرم داشتم . بعد اینکه جدا شدم به سختی کار میکردم تا بچه هایم را بزرگ کردم و به خانه بخت فرستادم .حالا من به همراه یک پسرم زندگی میکنم متاسفانه پسرم اعتیاد دارد و سرکار نمیره و دوباره اون روزهایی که با پدرش داشتم برام تکرار میشه .چکار کنم کاری جز تحمل ندارم زندگی را با حقوق کم و بیش پسرم میگذرونیم ولی چون اعتیاد داره نصف درآمدشو خرج خودش میکنه . الان هم که نیاز به کولر دارم ولی توان خریدش را ندارم .

مورد نیاز : 0 تومان -