نیاز به کولر

نیاز به کولر

فاطمه خانم تقریبا 10 ساله که همسرش را بر اثر ایست قلبی از دست داده اوبه همراه 3 فرزندش زندگی میکند .او تا چند سال پیش خودش سرکار میرفت و هزینه های زندگیش را به سختی تامین میکرد ولی حالا چند سالی هست که به دلیل بیماری توان سر کار رفتن را ندارند . و زندگی را با کمک های خیرین و کار کردن پسرش میگذراند . الان با گرم شدن هوا نیاز شدید به کولر یا پنکه دارند . در توانشان هم نیست که تهیه کنند .این نیاز به کولر را ثبت کردم تا شاید بتوانیم با کمک شما عزیزان برای این خانواده کولر تهیه کنیم .

امروز لیست خانواده های نیازمند مرکز نیکوکاری شهید جهاندیده (سامانه من کمک میکنم ) را چک میکردم تا برای بازدید بروم . به منزل فاطمه خانم رفتیم او تقریبا 10 ساله که همسرشان را به دلیل ایست قلبی از دست دادند و با 3 فرزندش زندگی میکنند . او بعد از فوت همسرش مجبور شد که برای تامین هزینه های زندگی سرکار برود .برای همین دخترش زهرا را دیگر مدرسه نفرستاد تا از پسر کوچکش نگهداری کند تا او برود سر کار او برای نظافت منازل میرفت . بعد از چند سال که سر کار میرفت دچار بیماری آرتروز و دیسک کمر شد تا اینکه دکتر ها گفتند نباید برود سر کار تا زمانی که خوب بود از هیچ کس کمک نمیگرفت ولی حالا مجبوره که برای تامین هزینه های زندگی از بقیه کمک بگیرند چون کار کردن پسرش کفاف هزینه های زندگیش را نمیدهد .هزینه های درمان ،تحصیل ، اجاره خونه و تو این هوای گرم نداشتن کولر هم به مشکلاتش اضافه شد ولی متاسفانه توان خرید کولر یا پنکه را ندارد .

مورد نیاز : 1590000 تومان -