نیاز ماهانه به دارو

نیاز ماهانه به دارو

زهرا خانم خانمی جوان است که به همراه دختر و پسرش زندگی میکند او متاسفانه به دلیل اعتیادهمسرش،از او جدا شده و به دلیل نداشتن درآمد مجبور است در منزل پدرش زندگی کند.بیماری ابوالفضل پسر بزرگ زهراخانم باعث شده غصه های او دوچندان شود. ابوالفضل دچار آسم شده و باید تا سن 10 سالگی اسپری و دارو استفاده کندو بعد از آن لوزه هایش به جراحی نیاز دارد.هزینه های زندگی برایش مشکل ساز شده وبه خاطر اینکه بچه ها کوچکند نمیتواند سرکار برود و برای تامین هزینه اسپری ابوالفضل به مشکل میخورد . امروز این نیاز به دارو را ثبت کردم تا شاید بتوانیم هزینه ماهیانه داروی پسرمان را تهیه کنیم .

ابوالفضل در حال بازی کردن با دوستانش بود،که از شدت سرفه روی زمین افتاد مادر ابوالفضل بانگرانی آمد و او را به داخل منزل برد و بعد از استفاده از اسپری آرام شد . ابوالفضل دچار آسم شده و نباید فعالیت زیادی داشته باشد امروز مادر ابوالفضل به همراه ابوالفضل و خواهر کوچکترش به مرکز نیکوکاری شهید جهاندیده (سامانه من کمک میکنم) آمد. او میگفت از اول زندگی کلی سختی کشیدم و با اعتیاد، سر کار نرفتن ها، کتک کاری های شوهرم مجبور به طلاق شدم. همسرم به خاطر اینکه سر کار نمیرفت هزینه دکتر و هزینه های روزمره را نمیداد برای همین ابوالفضل به خاطر سرماخوردگی های شدیدی که داشت، به بیماری آسم مبتلا شد و الان هم باید تا سن 10 سالگی دارو و اسپری مصرف کند و بعد از آن باید لوزه هایش جراحی شود. الان برای هزینه های دارو به مشکل خوردم . خودم هم به خاطر دختر کوچکم و بیماری ابوالفضل نمیتوانم سرکار بروم .

مورد نیاز : 0 تومان -