نیاز به یخچال

نیاز به یخچال

خانمی 38 ساله به همراه 4 فرزند سجاد 17 ساله ساجده 15 ساله جلال 14 ساله سینا 2/5 ساله زندگی میکنند. همسر شان مدتی است به دلیل اعتیاد شدید منزل را ترک نموده .تمام هزینه های زندگی به دوش خانم خانواده میباشد. در حال حاضر که هوا گرم شده این خانواده نیا ز به یخچال دارند .و لی با توجه به نامناسب بودن وضعیت معیشت جامعه تامین هزینه های زندگی مشکل شده . و توان خرید یخچال را ندارند . نیاز این خانواده به یخچال را ثبت کردم تا شاید بتوانم با کمک شما عزیزان یخچال کوچکی تهیه کنیم.

نیاز به یخچال

خانمی بعد از 19 سال زندگی با داشتن 4 فرزند 1 دختر و 3 پسر با گلایه و خستگی تمام از زندگی به مرکز نیکوکاری شهید جهاندیده مراجعه میکند .19 سال پیش محمد به خواستگاری من آمد اصلا نمیخواستم به این ازدواج حتی فکر کنم ولی با اصرار های پدرم مجبور به قبول کردن این ازدواج شدم . بعدا فهمیدم که اصرار های پدرم برای چی بوده به خاطر این بود که خودش از خرید مواد مخدر راحت باشد و محمد مدتی او را تامین کند .بعد از مدتی فهمیدم که او هم اعتیاد به مواد مخدر دارد . با مادرم مشورت کردم میخواستم از او جدا بشوم ولی مادرم میگفت خوبیت نداره در و همسایه چی بگن تو خانواده ما رسمه هر کسی که ازدواج میکنه با لباس سفید میره با کفن برمیگرده من هم قبول کردم و دوباره برگشتم سرخونه زندگیم .اطرافیان میگفتند اگر بچه دار بشی شاید خوب بشه بعد از مدتی سجاد به دنیا آمد بعد مدتی ساجده ولی هنوز محمد دست از کارهایش برنداشته بود . مادرم میگفت دختر بساز به خاطر بچه ها هیچی نگو اگر یک بچه دیگر بیاری شاید خوب بشه گوش دادن به حرفهای دورو بریهایم باعث شد که من بچه چهارمم هم به دنیا بیاد .یک روز بعد از کلی سرو صدا از خانه بیرون رفت والان یک ساله که خبری از او نداریم خدارو شکر میکنم که نیست چون وقتی بود به جز درد سر چیز دیگری برای ما نداشت حداقل بچه ها آرامش روحی روانی دارند . برای گزراندن زندگی کار خیاطی میکنم . البته سجاد و ساجده هم به من کمک میکنند تا زندگی را بچرخانیم ولی خیلی سخت است . هوا هم کم کم داره گرم میشه و ما یخچال نداریم . بچه ها هم خیلی بهونه گیری میکنن که مامان چرا ما یخچال نداریم دلمون آب خنک میخواد اما با این درآمد کم هرینه خرد و خوراک بچه هام رو تهیه کنم یا پس انداز کنم برای تهیه یخچال یکی از دوستان مرکز شما را معرفی کردند اومدم تا از شما کمک بگیرم .

مورد نیاز : 5000000 تومان -