نیاز به یخچال

نیاز به یخچال

خانمی 45 ساله به همراه دختر 17 ساله اش زند گی میکند .او به دلیل اعتیاد شدید همسرش به کریستال وشیشه مجبور به طلاق شد . از زمانی که جدا شده تمام هزینه های زندگی را باید به تنهایی تامین میکرد . تا قبل از کرونا وضعیت زندگی اش خوب بود ولی با اومدن بیماری کرونا بیکار شده که متاسفانه یخچالش هم خراب شده و قابل تعمیر نیست .او در حال حاضر نیاز به یخچال دارد .من نیاز به یخچال را ثبت کردم .تاشاید بتوانم با کمک شما عزیزان یخچال کوچکی تهیه کنیم .

نیاز به یخچال

.امروز خانمی 45 ساله به مرکز نیکوکاری شهید جهاندیده (من کمک میکنم) مراجعه کرد .میگفت من 13 سال پیش به خاطر اعتیاد شدید همسرم به کریستال و شیشه و آوردن هر آدمی را به خونه سرو صدا های شبانه رفت وآمد های بیش از حد تا بتونه پول موادشو در بیاره برام خیلی سخت بود . ولی وقتی پسرم راشوهر و مادرشوهرم از داخل بیمارستان فروختن زندگی برایم غیر قابل تحمل شد. و از او جدا شدم . از آنها شکایت کردم ولی دستم به جایی نرسید .بعد از چند سال جستجو پسرم را پیدا کردم ولی پسرم که منو نمیشنا خت و به عنوان مادر قبولم نمیکرد. ناراحتم میکرد . خانواده ای که از او نگهداری کرده بودند میگفتند بیا تمام هزینهای که ما از اول داشتیم را بده اون وقت پسرت را ببر. من هم نمیتوانستم پولی که اونا گفتند بدم دست از پسرم کشیدم گفتم اشکال نداره بالاخره بزرگ میشه خودش میفهمه که من مادرشم .و او را به خدا سپردم من با دخترم تنها زندگی میکنیم هزینه های زندگیمون را از طریق نظافت منازل . هتل ها میگزراندم تا اینکه بیماری کرونا آمد و من بیکار شدم .تامین هزینه های زندگی برایم سخت شده بماند که در حال حاضر یخچالمان هم خراب شده وتمام مواد غذایی خراب میشن و قابل تعمیر هم نیست .

مورد نیاز : 5000000 تومان -