نیاز ماهیانه به دارو

نیاز ماهیانه به دارو

خانم پناهی دارای 4 فرزند هستند حسن و حسین 7ساله و 8 ساله و زهرا وعلی دوقلوهای 11 ماهه که متاسفانه دوقلوهای خانم پناهی دچار بیماری کم کاری تیروئید هستند متاسفانه همسر خانم پناهی درآمد بالایی ندارند چون کارگر ساده هستند و هرروز کار ندارند . کفاف هزینه های زندگی را نمیدهد . و هزینه های درمان دوقلوها هم اضافه شده و متاسفانه به ناچار مجبور به قطع انجام آزمایشهای بچه ها شدند که به دلیل پیگیری نکردن درمان بچه ها وضعیت زهرا نسبت به قبل بدتر شده و نیاز به پیگیری بیشتری دارد . این نیاز را ثبت کردم تا شاید بتوانیم با کمک شما عزیزان هزینه های درمان این دو فرشته کوچولو را تامین کنیم.

خانم پناهی یکی از خانواده های مرکز نیکوکاری شهید جهاندیده (سامانه من کمک میکنم) امروز به مرکز مراجعه کردند. او از زندگی سختی که داشت صحبت میکرد او میگفت شغل همسرم کارگری وهرروز سرکار نمیرود و متاسفانه دچار اعتیاد به شیشه و کریستال هم هست . او هزینه های درمان بچه هارا که نمیدهد بماند ،هزینه روزمره زندگی را هم نمیدهد هرچی که برود سرکار از خرج خودش بیشتر نمیشود . سال قبل حسین را به خاطر اینکه هزینه های تحصیل را نداشتم مدرسه نگذاشتم برود .حالا امسال حسن و حسین هردو کلاس اول هستند . خودم به خاطر بچه ها نمیتوانم سر کار بروم دوستان و آشنایان کمک میکنند ، ولی به خاطر بیماری بچه ها هزینه هایم بیشتر شده و از شما درخواست کمک دارم . به خاطر بچه ها مجبورم چون واقعا برام سخته الان وضعیت زهرا نسبت به علی بدتر شده و باید پیگیر باشم ولی به خاطر هزینه ها انجام آزمایشها را قطع کردم .

مورد نیاز : 0 تومان -