نیازهای بهداشت و درمان

نیاز به ایزیلایف

پیرمردی 85 ساله که به همراه همسر بیمارش زندگی میکند. همسر وی به خاطر اینکه سکته کردند و نرمی استخوان دارند توان راه رفتن را ندارند و باید از ایزیلایف استفاده کنند .سرپرست خانواده هم به دلیل کهولت سن توان کار کردن را ندارند و چون فرزندی هم ندارند زندگیش را از طریق کمک خیرین میگذرانند .این نیاز به ایزیلایف را ثبت کردم تا شاید بتوانیم با کمک شما عزیزان به صورت ماهانه برای تامین ایزیلایف به مادرمان کمک کنیم .

مورد نیاز : 500000 تومان -

نیاز به فیزیوتراپی

آقای احمدی 32 ساله که به همراه خانم و فرزند 3/5 ساله اش زندگی میکند. اوتقریبا 2/5 سال قبل به دلیل سقوط از داربست در زمان کار از ناحیه نخاع دچار آسیب شدند و دکترها گفتند باید هفته ای 3 روز فیزیوتراپی انجام دهند . همسر آقای احمدی تا به الان وسایل زندگی ،طلا هایش را فروخته و هزینه فیزیوتراپی را پرداخت کردند ولی در حال حاضر هزینه ای برای پرداخت فیزیوتراپی ندارند و مجبور شدند درمان را ادامه ندهند . با توجه به اینکه درمان جواب داده وهروز بهتر شدن ما تصمیم گرفتیم این نیاز را ثبت کنیم تا شاید با کمک شما عزیزان بتوانیم درمان آقای احمدی را ادامه دهیم .

مورد نیاز : 2390000 تومان -

نیاز به پوشک وشیر خشک

آقای محمدی به همراه همسر و 2 فرزندش زندگی میکند. متاسفانه 2 فرزند آقای محمدی دچار معلولیت ذهنی ونیاز ماهیانه به پوشک و شیر خشک دارد .متاسفانه آقای محمدی درآمد بالایی ندارند وبه دلیل بیماری که دارد توان کار زیاد هم را ندارند و از پس هزینه های زندگی اجاره خانه ،هزینه های روزمره زندگی وپوشک و شیر خشک بچه ها برنمی آید این نیاز را ثبت کردیم تا با کمک شما عزیزان بتوانیم هزینه ماهیانه پوشک و شیرخشک بچه ها را تامین کنیم .

مورد نیاز : 670000 تومان -

نیاز ماهیانه به دارو

خانم پناهی دارای 4 فرزند هستند حسن و حسین 7ساله و 8 ساله و زهرا وعلی دوقلوهای 11 ماهه که متاسفانه دوقلوهای خانم پناهی دچار بیماری کم کاری تیروئید هستند متاسفانه همسر خانم پناهی درآمد بالایی ندارند چون کارگر ساده هستند و هرروز کار ندارند . کفاف هزینه های زندگی را نمیدهد . و هزینه های درمان دوقلوها هم اضافه شده و متاسفانه به ناچار مجبور به قطع انجام آزمایشهای بچه ها شدند که به دلیل پیگیری نکردن درمان بچه ها وضعیت زهرا نسبت به قبل بدتر شده و نیاز به پیگیری بیشتری دارد . این نیاز را ثبت کردم تا شاید بتوانیم با کمک شما عزیزان هزینه های درمان این دو فرشته کوچولو را تامین کنیم.

مورد نیاز : 160000 تومان -

نیاز به دارو و مواردبهداشتی

آقای درویشی به همراه 2 فرزند و همسرش زندگی میکند او کارگره و درآمد زیادی نداره زندگیش میگذره ولی متاسفانه یکی از فرزندان آقای درویشی از بدو تولد دچار معلولیت ذهنی و جسمی شده آقای درویشی باز هم تلاشش را میکند ولی تامین هزینه پوشک ،شیرخشک وداروهای فرزندش برایش دشوار شده و به تازگی هم دکتر برای فرزندش یک آزمایش نوشتند که هزینه بالایی دارد و باید انجام دهد ولی توان پرداخت هزینه اش را ندارد.این نیاز را ثبت کردم تا شاید بتوانیم با کمک شما خیرین عزیز یک پدر را از خجالت فرزندش در بیاوریم.

مورد نیاز : 2259500 تومان -

نیاز به جراحی

علی احمد پیرمردی 70 ساله مدتی هست که بیمار شدند . ونیاز به جراحی دارند او چون هزینه کافی برای درمان ندارد ، جراحی را به تعویق انداختند و حتی برای تامین هزینه های زندگی فرزندانش سر کار میروند ولی درآمد بچه ها حتی کفاف هزینه های زندگی را هم نمیدهد. این نیاز به درمان را ثبت کردم تا شاید بتوانیم با کمک شما خیرین به بهبودی هر چه سریعتر این پدر عزیزمان کمک کنیم .

مورد نیاز : 11640000 تومان -

نیاز به دارو

عصمت خانم خانم 32 ساله که از بدو تولد فرزند سوم دچار سرطان استخوان شده و باید هر 28 روز برای شیمی درمانی آمپول تزریق کند . همسر عصمت خانم کارگر میباشد ودر آمد زیادی ندارد که با بیمار شدن همسر مسئولیت نگهداری از فرزندان هم بر دوش او میباشد و مجبور است ساعات کمتری سرکار برود تا بتواند از فرزندان مراقبت کند. با این درآمد کم تامین هزینه های درمان همسر برایش دشوار شده . این نیاز به دارو را ثبت کردیم تا شاید بتوانیم با کمک شما عزیزان به درمان این مادر کمک کنیم

مورد نیاز : 1636235 تومان -