نیازهای بهداشت و درمان

نیاز به کمک هزینه درمان

امیر علی 13 ساله به همراه خواهر 7 ساله و مادرش به دلیل فوت پدر در منزل پدر بزرگش زندگی میکنند . امیر علی ونازنین هردو از همان کودکی به بیماری کلیوی مبتلا بودند .که باید به طور مداوم دارو مصرف کنند . در حال حاضر تحمل هزینه های دارو برای این خانواده سخت است .به همین دلیل درمان را قطع کردند . و درد را تحمل میکنند . نیاز این فرشته کوچولو ها به درمان را ثبت کردم تا شاید بتوانم با کمک ماهیانه شما عزیزان بیماری این فرشته ها را درمان کنیم .

مورد نیاز : 350000 تومان -

نیاز به کمک هزینه درمان

زهرا خانم 66 ساله به همراه دخترش فاطمه زندگی می کند او تقریبا یک ماه است به خا طر فوت همسرش سکته کرده او دارای 6 فرزتد میباشد .که هیچ کدام از فرزندان درآمد مناسبی ندارد که در هزینه های درمان و ایزیلایف مادر کمک کنند . برای همین با ادامه درمان مادر به مشکل خورده و درخواست کمک دارد .این نیاز به درمان را ثبت کردم تاشاید بتوانیم با کمک ماهیانه شما عزیزان هزینه های درمان اورا تامین کنیم .

مورد نیاز : 700000 تومان -

نیاز به ایزیلایف

پیرمردی 85 ساله که به همراه همسر بیمارش زندگی میکند. همسر وی به خاطر اینکه سکته کردند و نرمی استخوان دارند توان راه رفتن را ندارند و باید از ایزیلایف استفاده کنند .سرپرست خانواده هم به دلیل کهولت سن توان کار کردن را ندارند و چون فرزندی هم ندارند زندگیش را از طریق کمک خیرین میگذرانند .این نیاز به ایزیلایف را ثبت کردم تا شاید بتوانیم با کمک شما عزیزان به صورت ماهانه برای تامین ایزیلایف به مادرمان کمک کنیم .

مورد نیاز : 453000 تومان -

نیاز به کمک هزینه درمان

لیلا خانم که به دلیل فوت سرپرست به همراه دخترش زهرا به دلیل نداشتن درآمد کافی مجبوره که در منزل مادرش زندگی کند ودرآمد زندگیش را از طریق دست فروشی میگذراند متاسفانه زهرا دختر لیلا خانم از کودکی مبتلا به بیماری تیرویيد بوده وبا فوت پدرش از شدت ناراحتی و گریه های شبانه باعث میشه تیرويیدش پیشرفت کنه و باید مرتب دارو مصرف کنه تا کنترل بشه ولی لیلا خانم چون درآمد کافی نداره و الان هم که در منزل مادرش زندگی میکند تمام درآمدش صرف هزینه های روزمره زندگی میشود و در حال حاضر پزشک ها هم میگویند اگر دارو مصرف نکند مجبور میشود که جراحی شود این نیاز به درمان را ثبت کردم تا شاید بتوانم با کمک شما عزیزان هزینه های ماهانه داروهای دخترمان را تهیه کنیم .

مورد نیاز : 300000 تومان -

نیاز به دارو

خانمی 40 ساله که به دلیل طلاق از همسرشان به تنهای زندگی میکند . او به دلیل مشکلات زیادی که در زندگی داشتند .دچار بیماری دیابت و بیماری کلیوی شدند . برای تامین هزینه های زندگی از پسرش کمک میگیرد ولی برای هزینه های درمانش نمیتواند به او بگوید چون او هم کارگره هزینه های زندگی خودش هم هست . دیگر برای داروهایم چیزی نمیگویم چون میدانم که ندارد و درد را تحمل میکنم الان به خاطر پیگیری نکردن دیابتم چشم هایم دچار مشکل شده ولی هزینه درمان را ندارم . این نیاز به درمان ماهیانه را ثبت کردم تا شاید بتوانیم به کمک شما عزیزان به هزینه های درمان این مادرمان کمک کنیم .

مورد نیاز : 389000 تومان -