رد مظالم

مرکز نیکوکاری شهید جهاندیده (سامانه من کمک میکنم) بیش از 500 پرونده نیازمند تحت پوشش دارد . این مرکز در نظر دارد با جمع آوری رد مظالم شما عزیزان بتواند در راستای تهیه جهزیه برای نو عروسان ،تهیه لوازم التحریر برای دانش آموزان بی بضاعت ، تعمیرات مسکن ، کمک به اشتغال جوانان و... اقدام نماید

«رد مظالم» در لغت به معنای تبرئه از حقوق دیگران است، ولی در اصطلاح فقهی به صدقه‌ای گفته می‌شود که شخصی از طرف مالک پرداخت می‌کند که البته همراه با ضوابط خاصی است. به اموال و بدهي هايي گفته مي شود که انسان از روي ظلم و بي عدالتي از بندگان خدا گرفته و نپرداخته است.و مظلمه عبارت از نوع خاصي از مديون و مشغول الذمه بودن است و خصوصيت و ويژگي آن به اين صورت است كه: يا انسان مبلغ مشخصي به فرد معيني مديون است اما نمي‌داند كجاست و به او دسترسي ندارد، و يا اينكه مي‌داند كه مبلغ معيني مديون است اما به صورت مشخص، فرد مديون برايش معلوم نيست كه چه كسي است؟ در هر دو صورت فرق نمي‌كند كه علت مديوني، غصب و سرقت باشد، و يا اينكه سبب آن امري مشروع باشد مثلاً از شخصي قرض كند و بعد قرض دهنده را پيدا نكند و امكان دسترسي به او نباشد، و يا مي‌داند از كسي قرض كرده اما نمي‌داند كي بوده است؟ اين معني كلمه مظلمه كه جمع آن مظالم است. اما حكم آن اين است كه: مقدار دين مذكور را بايد به اشخاص فقير صدقه بدهد، كه اصطلاحاً به اين پرداخت صدقه و رد مال به فقير بابت دين مزبور رد مظالم گفته مي‌شود. موارد رد مظالم: موارد «رد مظالم» بسیار است به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم: 1- مال پیدا شده (لُقَطَة) که صاحب آن را نمی‌شناسد و از پیدا شدنش مأیوس است. ۲- مالی که قرض کرده و طلبکار را فراموش کرده یا به او دسترسی ندارد. ۳- آن‌چه انسان در بین اموال خود می‌یابد و یقین دارد که مِلک خودش نیست. ۴- مالی را که شخصی غصب کرده و صاحب آن را پیدا نمی‌کند. آن‌چه ذکر شد از باب مثال و نمونه بود وگرنه مصادیق رد مظالم زیاد است.

مورد نیاز : 10000000 تومان -