نیاز به یخچال

نیاز به یخچال

سکینه خانم 45 سال سن دارد و متاسفانه به دلیل اعتیاد همسرش مجبور به جدایی از وی شده است .این خانم همراه پسر 11 ساله اش زندگی میکند ولی حتی از امکانات اولیه زندگی مانند یخچال بهرمند نمی باشد.این نیاز را ثبت کردم تا به کمک شما نیکوکاران عزیز یخچال کوچکی را برای شان تهیه کنیم

نیاز به یخچال

امروز برای بازدید از مرکز بیرون رفتم هوا خیلی گرم بود چند تا بازدید که رفتم رسیدم به خونه یکی از مددجوها وقتی رفتم داخل خونه خیلی تشنه بودم از او درخواست یک لیوان آب را داشتم که با ناراحتی گفت آب سرد نداریم یخچالمان چند ماهی است خراب شده وتعمیرکار هم میگوید قابل تعمیر نیست وباید عوض بشه من هم توان خرید یخچال را ندارم چند سال میشه متاسفانه به دلیل اعتیاد همسرم مجبور شدم از او جدا بشم در حال حاظر تنها با پسرم علیرضا زندگی میکنم .درآمد کافی ندارم .مستاجر هستم علیرضا هم مریضه ودارو مصرف میکنه برای همین نمیتونم هزینه هامون خیلی زیاده وتوان خرید یخچال را ندارم .خیلی خجالت کشیدم ازاین درخواستم تصمیم گرفتم این نیاز راثبت کنم تا شاید بتوانم به کمک خیرین عزیز یخچالی کوچک برا یشان تهیه کنیم.

مورد نیاز : 5000000 تومان -