نیاز به هزینه ثبت نام

نیاز به هزینه ثبت نام

خانمی جوان امروز با من تماس گرفتند.او میگفت :تقریبا 8 ماه است که همسرم منو بچه ها را گذاشته و رفته ومن خودم باید تمام هزینه های زندگی را تامین کنم .یه مدتی هم هست حالم خوب نیست دکتر رفتم ،دکتر میگه آرتروز گردن گرفتم و نباید زیاد کار کنم .به خاطر هزینه های زندگی باید کار کنم .حالا به خاطر همین لیمو خشک تمیز میکنم که هم داخل خونه باشم وهم بعضی اوقات که خسته میشوم بچه ها بهم کمک کنند . الان که موقع ثبت نام بچه ها شده نمیتونم هزینه ثبت نام بچه ها را بدهم از یک طرف هم نمیتونم ثبت نامشون نکنم. حالا امیدوارم با کمک شما عزیزان خیر بتوانم ثبت نام بچه ها را انجام بدهم .

زهرا خانم امروز به همراه دخترش فاطمه به مرکز نیکوکاری شهید جهاندیده (سامانه من کمک میکنم) آمدند. دختری لاغر و سیه چرده که وقتی دیدم فکر میکردم دختری 6 یا 7 ساله بیش نیست ولی وقتی از او پرسیدم میگفت :9 ساله ام ، مادرش میگفت که دخترم دچار کمبود آهن و سوءتغذیه شده .او میگفت تقریبا 8 ماهه که شوهرم ما را گذاشته و رفته ،قبل اون هم خودم برای هزینه های زندگی سرکار میرفتم .بعد از اینکه شوهرم رفت بعد از چند ماه فهمیدم که دچار آرتروز گردن شدم ،دکتر منو از کار کردن منع کردن ولی نمیتونستم کار نکنم ،یکی از دوستانم یک کار برایم پیدا کرد که تو خونه انجام بدهم تا برایم راحت تر باشد . الان تو خونه لیمو خشک تمیز میکنم ولی کفاف زندگیمو نمیده و به سختی میگذرونیم .خداروشکر یک خیر پیدا شده و هزینه رهن خونمو داده و اجاره کمتر میدم . هزینه های زندگی را نمیتونم تامین کنم که متاسفانه ثبت نام مدرسه بچه ها شروع شده ومدرسه هم میگه باید هزینه را بدید تا ثبت نام انجام بشه .

مورد نیاز : 500000 تومان -