فطریه عام

فطریه عام

مرکز نیکوکاری شهیدان جهاندیده،دارائی با بیش از 500 پرونده نیازمند که این نیازمندان شامل : زنان سرپرست خانوار ،ایتام ،کودکان بد سرپرست ،سالمندان ،بیماران و معلولین میباشد .خیرین عزیز ؛شمایی که نسیم مهرتان حتی فرشته های آسمانی را سرمست کرده است، بیایید این بار نیز ملائکه را به استشمام بوی خوش مهربانی تان مهمان کنید و با یاری رساندن به نمایندگان آنان بر روی زمین، پروردگار را در برابر همه مخلوقات دیگرش سرافراز سازیم.

زکات فِطره مالی است که واجب است در روز عید فطر به فقیران پرداخت شود یا صرف اموری دیگر شود. در روایات اسلامی، بر اهمیت زکات فطره تأکید شده است. برپایه این روایات، زکات فطره باعث کامل‌شدن روزه است. ابوبصیر و زراره از امام صادق(ع) نقل کرده‌اند، همان‌گونه که هر کس نماز بخواند و از روی عمد [در تشهد] صلوات بر پیامبر(ص) نفرستد نمازش باطل است؛ هر کس روزه بگیرد و عمداً زکات فطره ندهد روزه‌اش پذیرفته نمی‌شود. و چه بسا پرداخت‌نکردن آن موجب مرگ شود.از زکات فطره با عنوان فطریه و فطره نیز یاد می‌شود.

مورد نیاز : 3570000 تومان -