نیازهای موردی

صدقه

مرکز نیکوکاری شهید جهاندیده (سامانه من کمک میکنم) بیش از 500 پرونده تحت پوشش داریم . این نیازمندان شامل :خانواده های بدون سرپرست ، سالمند ، بیمار و خانواده های بد سرپرست می باشند .ما میتوانیم با جمع آوری صدقات مشکلات بیشتری از نیازمندان را برطرف کنیم .

مورد نیاز : 13038000 تومان -

عقیقه

مرکز نیکوکاری شهید جهاندیده (سامانه من کمک میکنم) بیش از 500 پرونده نیازمندان را تحت پوشش دارد . این مرکز در نظر دارد،با جمع آوری هزینه های عقیقه شما عزیزان هم نیت شما را انجام دهد و هم بتوانیم یک نیاز از نیازمندان مرکز را برطرف کنیم .

مورد نیاز : 3000000 تومان -

سادات نیازمند

مرکز نیکوکاری شهید جهاندیده (سامانه من کمک میکنم) بیش از 500 پرونده نیازمند تحت پوشش دارد . این مرکز در نظر دارد با جمع آوری مبالغ (خمس) شما عزیزان بتوانیم نیازهای سادات عزیزمان را برطرف کنیم .

مورد نیاز : 8312200 تومان -

کفاره

مرکز نیکوکاری شهیدان جهاندیده ،دارائی بیش از 500 پرونده نیازمند تحت پوشش دارد .این نیازمندان شامل زنان سرپرست خانوار ،سالمندان وبیماران میباشند که بعضی از این خانواده ها حتی برای نان شب محتاج کمک شما عزیزان هستند .این مرکز در نظر دارد ، با جمع آوری کفاره شما عزیزان بتواندحداقل یکی از نیازهای اصلی این خانواده ها را تامین کند .

مورد نیاز : 9534000 تومان -

فطریه عام

مرکز نیکوکاری شهیدان جهاندیده،دارائی با بیش از 500 پرونده نیازمند که این نیازمندان شامل : زنان سرپرست خانوار ،ایتام ،کودکان بد سرپرست ،سالمندان ،بیماران و معلولین میباشد .خیرین عزیز ؛شمایی که نسیم مهرتان حتی فرشته های آسمانی را سرمست کرده است، بیایید این بار نیز ملائکه را به استشمام بوی خوش مهربانی تان مهمان کنید و با یاری رساندن به نمایندگان آنان بر روی زمین، پروردگار را در برابر همه مخلوقات دیگرش سرافراز سازیم.

مورد نیاز : 3570000 تومان -

فطریه سادات

مرکز نیکوکاری شهیدان جهاندیده،دارائی با بیش از 500 پرونده نیازمند که این نیازمندان شامل : زنان سرپرست خانوار ،ایتام ،کودکان بد سرپرست ،سالمندان ،بیماران و معلولین میباشد .خیرین عزیز ؛شمایی که نسیم مهرتان حتی فرشته های آسمانی را سرمست کرده است، بیایید این بار نیز ملائکه را به استشمام بوی خوش مهربانی تان مهمان کنید و با یاری رساندن به نمایندگان آنان بر روی زمین، پروردگار را در برابر همه مخلوقات دیگرش سرافراز سازیم.

مورد نیاز : 9320000 تومان -

هزینه اجرایی

هرآدمی قصه‌ای دارد، قصهٔ بعضی‌ها با غصه همراه است. ما قصه‌ها را پیدا می‌کنیم، دستی به سرورویشان می‌کشیم و تقدیم چشمان شما می‌کنیم تا شاید بتوانیم با کمک شما غصه‌ها را کاهش دهیم. در این راه، لاجرم باید هزینه‌هایی پرداخت کنیم. این هزینه‌ها نه برای افراد که صرف فرایند اجرایی تدوین قصه‌ها می‌شود؛ چراکه دوستان ما همه در راه خدا و جهادی کار می‌کنند. ما باید هزینه‌های رفت‌وآمد بازدید ، فیلمبرداری، تدوین، اینترنت، تلفن، سامانهٔ پیامک، پشتیبانی و ارتقای سایت و... را تأمین کنیم و ازطرفی منبع درآمد اقتصادی نیز نداریم. این است که با امید به یاری‌ رسانی خدا، از شما همراهان و خیران گرامی در این زمینه کمک می‌خواهیم. به‌یقین با رفع دغدغهٔ تأمین هزینه‌های این‌چنینی، با خیالی آسوده‌تر می‌توانیم خدمتگزار شما و تمام عزیزانی باشیم که به ما مراجعه می‌کنند.

مورد نیاز : 5900000 تومان -