نیازهای موردی

صدقه

مرکز نیکوکاری شهید جهاندیده (سامانه من کمک میکنم) بیش از 500 پرونده تحت پوشش داریم . این نیازمندان شامل :خانواده های بدون سرپرست ، سالمند ، بیمار و خانواده های بد سرپرست می باشند .ما میتوانیم با جمع آوری صدقات مشکلات بیشتری از نیازمندان را برطرف کنیم .

مورد نیاز : 12938000 تومان -

عقیقه

مرکز نیکوکاری شهید جهاندیده (سامانه من کمک میکنم) بیش از 500 پرونده نیازمندان را تحت پوشش دارد . این مرکز در نظر دارد،با جمع آوری هزینه های عقیقه شما عزیزان هم نیت شما را انجام دهد و هم بتوانیم یک نیاز از نیازمندان مرکز را برطرف کنیم .

مورد نیاز : 2950000 تومان -

سادات نیازمند

مرکز نیکوکاری شهید جهاندیده (سامانه من کمک میکنم) بیش از 500 پرونده نیازمند تحت پوشش دارد . این مرکز در نظر دارد با جمع آوری مبالغ (خمس) شما عزیزان بتوانیم نیازهای سادات عزیزمان را برطرف کنیم .

مورد نیاز : 6302200 تومان -

کفاره

مرکز نیکوکاری شهیدان جهاندیده ،دارائی بیش از 500 پرونده نیازمند تحت پوشش دارد .این نیازمندان شامل زنان سرپرست خانوار ،سالمندان وبیماران میباشند که بعضی از این خانواده ها حتی برای نان شب محتاج کمک شما عزیزان هستند .این مرکز در نظر دارد ، با جمع آوری کفاره شما عزیزان بتواندحداقل یکی از نیازهای اصلی این خانواده ها را تامین کند .

مورد نیاز : 9534000 تومان -

فطریه عام

مرکز نیکوکاری شهیدان جهاندیده،دارائی با بیش از 500 پرونده نیازمند که این نیازمندان شامل : زنان سرپرست خانوار ،ایتام ،کودکان بد سرپرست ،سالمندان ،بیماران و معلولین میباشد .خیرین عزیز ؛شمایی که نسیم مهرتان حتی فرشته های آسمانی را سرمست کرده است، بیایید این بار نیز ملائکه را به استشمام بوی خوش مهربانی تان مهمان کنید و با یاری رساندن به نمایندگان آنان بر روی زمین، پروردگار را در برابر همه مخلوقات دیگرش سرافراز سازیم.

مورد نیاز : 2055000 تومان -

فطریه سادات

مرکز نیکوکاری شهیدان جهاندیده،دارائی با بیش از 500 پرونده نیازمند که این نیازمندان شامل : زنان سرپرست خانوار ،ایتام ،کودکان بد سرپرست ،سالمندان ،بیماران و معلولین میباشد .خیرین عزیز ؛شمایی که نسیم مهرتان حتی فرشته های آسمانی را سرمست کرده است، بیایید این بار نیز ملائکه را به استشمام بوی خوش مهربانی تان مهمان کنید و با یاری رساندن به نمایندگان آنان بر روی زمین، پروردگار را در برابر همه مخلوقات دیگرش سرافراز سازیم.

مورد نیاز : 9220000 تومان -

هزینه اجرایی

هرآدمی قصه‌ای دارد، قصهٔ بعضی‌ها با غصه همراه است. ما قصه‌ها را پیدا می‌کنیم، دستی به سرورویشان می‌کشیم و تقدیم چشمان شما می‌کنیم تا شاید بتوانیم با کمک شما غصه‌ها را کاهش دهیم. در این راه، لاجرم باید هزینه‌هایی پرداخت کنیم. این هزینه‌ها نه برای افراد که صرف فرایند اجرایی تدوین قصه‌ها می‌شود؛ چراکه دوستان ما همه در راه خدا و جهادی کار می‌کنند. ما باید هزینه‌های رفت‌وآمد بازدید ، فیلمبرداری، تدوین، اینترنت، تلفن، سامانهٔ پیامک، پشتیبانی و ارتقای سایت و... را تأمین کنیم و ازطرفی منبع درآمد اقتصادی نیز نداریم. این است که با امید به یاری‌ رسانی خدا، از شما همراهان و خیران گرامی در این زمینه کمک می‌خواهیم. به‌یقین با رفع دغدغهٔ تأمین هزینه‌های این‌چنینی، با خیالی آسوده‌تر می‌توانیم خدمتگزار شما و تمام عزیزانی باشیم که به ما مراجعه می‌کنند.

مورد نیاز : 5900000 تومان -

کفاره عمد

کفاره عمد هرروز(تومان):1600,00 جمع کل یک ماه(تومان):4800,00

مورد نیاز : 10000000 تومان -

کفاره غیرعمد

کفاره غیر عمدی کروز(تومان):960,000 کفاره غیرعمده یک ماه(تومان):288,000,00

مورد نیاز : 20000000 تومان -

صدقه

مرکز نیکوکارشهید حججی بیش از 100 پرونده نیازمند تحت پوشش دارد .این مرکز علاوه بر ارائه خدمات معیشتی ،درمانی و... کلاسهای تربیتی از جمله آموزش قرآن کلاس های ورزشی،اردویی را نیز برای فرزندان نیازمند برگزار می نماید. امیدواریم با کمک شما خیرین عزیز بتوانیم این هدف را که یکی از مهمترین دغدغه های شهیدحجججی بزرگوار بود به بهترین صورت ممکن انجام دهیم و در حقیقت سنگین ترین مسئولیت ما هم همین می باشد.

مورد نیاز : 15000000 تومان -