نیازهای فرهنگی

کمک هزینه فرهنگی

مرکز نیکوکاری شهیدان جهاندیده و دارائی (سامانه من کمک میکنم ) بیش از 500 پرونده نیازمند تحت پوشش دارد .این مرکز علاوه بر ارائه خدمات معیشتی ،درمانی و... کلاسهای تربیتی از جمله آموزش قرآن ،اعتقادات، تقویت دروس ، حمایت از نخبگان و کلاس های ورزشی،اردویی را نیز برای فرزندان نیازمند برگزار می نماید. امیدواریم با کمک شما خیرین عزیز بتوانیم این هدف را که یکی از مهمترین دغدغه های شهید بزرگوار بود به بهترین صورت ممکن انجام دهیم و در حقیقت سنگین ترین مسئولیت ما هم همین می باشد . #انسان سازی

مورد نیاز : 9865000 تومان -

پک تحصیلی

کودکان اکثرا این روزها در شور و هوای مهر، پدران و مادران خود را راهی خیابان ها کرده اند تا برای آنها کیف و لوازم التحریر خریداری نمایند اما ماه مهر برای مادران نیازمند و ایتام شادی که ندارد غم خرید لوازم التحریر و ثبت نام مدرسه هم به آن اضافه می شود. کودکانی که در تامین مایحتاج خود دچار مشکل هستند چه برسد به اینکه هیاهوی خرید ماه مهر را داشته باشند؛

مورد نیاز : 149880000 تومان -