نیازهای فرهنگی و آموزش خانواده

نیاز به تبلت

نرگس 17 ساله پایه یازدهم "با معدل 18 "به دلیل فوت پدر وازدواج مجدد مادرش با مادر بزرگ زندگی میکند . از موقعی که مدارس به دلیل کرونا به صورت مجازی برگزار میشود و باید از تبلت استفاده میکرد .درس خواندن برایش کمی سخت شده مادر بزرگ هم به دلیل نداشتن وضعیت مالی مناسب توان خرید تبلت برای او را ندارد .نیاز به تبلت را برای این دخترمان ثبت کردم تا شاید بتوانم با کمک شما عزیزان تبلت تهیه کنیم .

مورد نیاز : 4000000 تومان -

نیاز به تبلت

معصومه به همراه مادرش زندگی میکند . او در پایه چهارم ابتدایی در حال تحصیل میباشد .امسال به دلیل مجازی شدن کلاس ها نیاز به تبلت دارد . ولی مادرش به دلیل نبودن پدر و بالا بودن هزینه های زندگی توان خرید تبلت را ندارد .نیاز به تبلت را برای این دختر گلمان ثبت کردیم تا شاید بتوانیم با کمک شما عزیزان برای او تبلت تهیه کنیم .

مورد نیاز : 4000000 تومان -

نیاز به تبلت

سمانه 34 ساله به همراه یک دختر12 و پسر 10 ساله به دلیل اعتیاد شدید همسر از او جدا شده وبه خانه پدرو مادرش پناه برده او به دلیل بالا بودن هزینه ها ونداشتن درآمد کافی توان تامین هزینه های زندگی را ندارد حالا که به دلیل کرونا مدارس فرزندان هم به صورت مجازی برگزار میشود درخواست تبلت برای فرزندانش را دارد این نیاز به تبلت را ثبت کردم تا شاید بتوانم با کمک شما عزیزان برای فرزندانمان تبلت تهیه کنیم .

مورد نیاز : 4000000 تومان -

نیاز به تبلت

خانمی 40 ساله به همراه دختر 12 ساله اش زندگی میکند .همسراو بعد از 5 ماه زندگی اورا طلاق میدهد ودوباره ازدواج میکند متاسفانه او باردار بود وبه تنهای فرزندش را به دنیا می آورد وبه تنهایی بزرگ میکند .مخارج زندگی را از طریق کار در منازل بدست می آورد . در حال حاضر به خا طر مجازی بودن کلاس ها فاطمه زهرا مجبوره از تبلت پسر دایی اش یا از تبلت دختر همسایه استفاده کند . نیاز به تبلت را برای این دخترمون ثبت کردیم تا شاید بتونیم با کمک شما عزیزان برای دخترمون تبلت تهیه کنیم .

مورد نیاز : 3929899 تومان -

نیاز به تبلت

ستایش 11 ساله متاسفانه به دلیل فوت مادر واعتیاد پدرش به همراه پدر بزرگ و مادر بزرگش زندگی میکند . او در پایه پنجم ابتدایی در حال تحصیل میباشد به دلیل مجازی بودن کلاس نیاز به تبلت دارد. متاسفانه پدر بزرگ هم توان خرید تبلت رابرای دخترمان را ندارد این نیاز به تبلت را ثبت کردم تا شاید بتوانیم با کمک شما عزیزان برای دخترمان تبلت تهیه کنیم .

مورد نیاز : 3930000 تومان -