اجاق گاز

خانومی سرپرست خانوار که چندین سال است به همراه دو فرزندش با مادر خویش زندگی می کند . جدای از مشکلات رهن و اجاره کمبود وسایل اساسی زندگی یکی از مهمترین مشکلات این خانواده می باشد و در حال حاضر به علت خرابی گاز مجبور شدند از اجاقی که در تصویر مشاهده می کنید استفاده نمایند .

امیدواریم با کمک شما عزیزان بتوانیم هر چه سریعتر برای این خانواده اجاق گاز تهیه نمائیم و شادی را به این خانواده هدیه کنیم .

مورد نیاز : 2190000 تومان -
اهدا خود کالا